HR4me Cloud

  • Сите информации за вашите вработени на едно место
  • Целосна контрола на HR процесот во вашата компанија
  • Зголемена транспарентноста кон вашите вработени
  • Подобрена интерна комуникација во вашата компанија
  • Плаќајте колку што користите

Опис

Како што се зголемува бројот на вработените во вашата компанија, се зголемува и хаосот од информации со кои треба да се справите. Вие треба да водите сметка за нивните податоци, одмори и отсуства, работни позиции, плати, нивниот професионален развој и кариера...

Со HR4me Cloud управувајте со податоците паметно и едноставно. Користете интегрирано решение од областа на човечки ресурси, кое ќе ви овозможи:

Целосна контрола на HR процесот во компанијата;

Флексибилност во однос на организациската структура и интерните правила и процедури;

Зголемување на транспарентноста кон вработените и подобрување на интерната комуникација;

Зголемување на административната ефикасност;

Збир на информациите за сите вработени на едно место.

Цени и спецификација

HR4me е веб базирано решение за управување со човечки ресурси, кое се состои од три модули:

Персонална евиденција;

Автоматска пресметка на плата;

Online self service портал за вработени.

  Starter Regular Pro Pro+
Број на вработени 1-50 51-100 101-200 200+
Персонална евиденција 1.499 ден. 2.499 ден. 4.899 ден. 8.199 ден.
Персонална евиденција + Плата 2.599 ден. 4.399 ден. 8.799 ден. 14.599 ден.
Персонална евиденција + Плата + Портал за вработени 3.299 ден. 5.499 ден. 10.999 ден. 18.299 ден.

Технологија

HR4Me Cloud е изработен во Microsoft Visual studio 2013 Framework 4 и користи MS SQL 2012 база на податоци, а е поставен на Windows server 2012.

HR4Me Cloud е достапен од сите уреди со помош на Bootstraps CSS (компјутери, паметни уреди – таблети и телефони). Работи со сите web прелистувачи: IE10, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Прашања и одговори

Кои се придобивките од користење на HR4me Cloud?

HR4me Cloud е интегрирано решение кое ќе ви овозможи:

Целосна контрола на HR процесот во компанијата;

Флексибилност во однос на организациската структура и интерните правила и процедури;

Зголемување на транспарентноста кон вработените и унапредување на интерната комуникација;

Подобрување на административната ефикасност;

Збир на информациите за сите вработени на едно место;

Достапност од сите уреди (PC, смарт уреди – таблети, телефони).

Кој може да ја користи апликацијата?

HR4me Cloud може да ја користи која било компанија која сака да го поедностави процесот на водење на човечки ресурси.

Дали е потребна каква било IT инфраструктура?

За да го користите HR4me Cloud решението не ви е потребна никаква сложена IT инфраструктура. Решението е веб базирано и е достапно од кој било уред со интернет конекција и тоа преку некој од веб прелистувачите: IE10, Google Chrome, Mozilla Firefox.

Што содржи апликацијата?

HR4me Cloud е модуларно решение, составено од три сегменти:

Модул за водење на персонална евиденција: водење на персонално досие за секој вработен;

Модул за пресметка на плати: автоматска пресметка на плата за секој вработен;

Портал за вработени: модул каде што секој вработен пристапува до своето персонално досие.

Дали се безбедни личните податоци на секој од вработените со оглед на тоа што ќе бидат поставени на сервери на Телеком?

Решението е хостирано на редундантна виртуелизирана хардверска инфраструктура инсталирана во целосно опремен и заштитен податочен центар со најсовремени системи и постапки за одржување. Од Телеком е обезбеден и постојан мониторинг и двојна заштита на податоците.

Десктоп верзија