Идентификација на повик (CLIP)

Месечно
59 ден.
Цената е со вклучен ДДВ.

Опис

Со активирање на услугата имате можност пред да одговорите на повикот да го видите телефонскиот број на корисникот кој ве повикува. Услугата овозможува и преглед на пропуштените повици.

За користење на услугата потребен е соодветен телефонски апарат со екран или уред за идентификување на повикот.

Десктоп верзија