IDIVIDI horoskop

Makedonski Telekom AD Skopje

Shkarko:

IDIVIDI horoskop është aplikacion i cili ju siguron informacione mbi horoskopin dhe bioritmin.

Varësisht nga periudha e qasjes, për secilën shenjë të horoskopit mund të gjeni informacione për horoskopin ditor, javor, mujor dhe vjetor; horoskop për çifte, karakteristikat e përgjithshme të shenjës etj.

Bioritmi i teregon ciklet Tuaja, varësisht nga koha e lindjes:

  • fizik, i cili ndikon në koordinim, forcë, qëndrueshmëri dhe imunitet
  • emocional, i cili ndikon në kreativitet, ndjeshmëri, disponim, kuptim, vetëdijësim
  • intelektual, i cili ndikon në zgjim, analitikë, logjikë, memorje, komunikim

IDIVIDI horoskopin mund ta shfrytëzoni edhe nëpërmjet veb faqes www.idividi.mk.

Verzioni desktop