IDIVIDI хороскоп

Македонски Телеком АД Скопје

Преземи :

IDIVIDI хороскоп е апликација која ви обезбедува информации за хороскоп и биоритам.

Зависно од периодот на пристапување, за секој хороскопски знак можете да најдете информации за дневен, неделен, месечен, годишен хороскоп; хороскоп за парови; општи карактеристики на знакот итн.

Биоритамот го прикажува Вашите циклуси, зависно од времето на раѓање:

  • физички, кој влијае на координација, сила, издржливост и имунитет
  • емоционален, кој влијае на креативност, чувствителност, расположение, сфаќање, свесност
  • интелектуален, кој влијае на будност, аналитичност, логика, меморија, комуникација

IDIVIDI хороскопот можете да го користите и преку веб сајтот www.idividi.mk.

Десктоп верзија