Информации

19.07.2022

Македонски Телеком ќе исплати дивиденда за 2021 година

Зголемување на дивидендата и дивидендниот принос по акција

27.04.2022

Известување за зделка со заинтересирана страна

Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва, Македонски Телеком АД – Скопје (во понатамошниот текст: “Македонски Телеком” или “Друштвото”) известува дека со Одлука на Одборот на директори на Македонски Телеком донесена на редовниот состанок на 15.12.2021.

22.11.2021

Македонски Телеком продолжува со градење на 5G мрежата

Македонски Телеком продолжува со модернизација на мобилната мрежа и замена на опремата со најнова технологија

22.10.2021

Со континуирана модернизација на мобилната мрежа Телеком се подготвува за 5G

Македонски Телеком продолжува со модернизација на мобилната мрежа

17.09.2021

Продолжува модернизацијата на мобилната мрежа на Телеком

Ги известуваме корисниците дека заради уште подобро корисничко искуство, продолжуваме со модернизација на мобилната мрежа.

123 ... 101
Десктоп верзија