Информации

22.11.2021

Македонски Телеком продолжува со градење на 5G мрежата

22.10.2021

Со континуирана модернизација на мобилната мрежа Телеком се подготвува за 5G

17.09.2021

Продолжува модернизацијата на мобилната мрежа на Телеком

27.08.2021

Исплата на дивиденда

13.08.2021

Модернизација на мобилната мрежа

123 ... 101