Информации

17.09.2021

Продолжува модернизацијата на мобилната мрежа на Телеком

Ги известуваме корисниците дека заради уште подобро корисничко искуство, продолжуваме со модернизација на мобилната мрежа.

27.08.2021

Исплата на дивиденда

Собранието на Македонски Телеком АД – Скопје, на својата годишна седница одржана на ден 17.06.2021 година, ја усвои Одлуката за исплата на дивиденда на Друштвото за 2020 година и утврдување на дивиденден календар.

13.08.2021

Модернизација на мобилната мрежа

Ги известуваме корисниците дека заради уште подобро корисничко искуство, во наредниот период ќе се врши модернизација на мобилната мрежа на Македонски Телеком.

19.07.2021

Промена на броевите на денарските и девизните сметки на Македонски Телеком во Охридска банка

Ги информираме корисниците дека со присоединувањето на Охридска банка АД Скопје кон Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

17.05.2021

Јавен повик за свикување на Годишно Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје 17-06-2021

Согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Македонски Телеком АД - Скопје (Друштвото), како и Одлуката на Одборот на директори за свикување на Годишно Собрание на Друштвото со Јавен повик, се објавува:

123 ... 101