Internet

 • Zgjidh pako mujore për lundrim të lirshëm duke filluar nga 129 den.
 • Lundro në rrjetin më të mirë tërë javën për vetëm 99 denarë!
 • Aktivizo internet pako ditore për vetëm 49 denarë!

Mobile surf - Mujor

Pako   Çmimi  
Mobile Surf S
*

250 MB
500 MB

129 den. Aktivizo
Mobile Surf М
*

1 GB
2 GB

249 den. Aktivizo
Mobile Surf L
*

4 GB
8 GB

499 den. Aktivizo
 • Promocioni me dyfish më shumë internet vlen deri më 30.09.2017.
 • Pakot zgjasin 30 ditë nga dita e aktivizimit.
 • Pakot nuk janë në dispozicion në roaming.
 • Tarifimi i internetit është në 10 KB.
 • Shpejtësia maksimale e internetit është 21Mbps.
 • Pas shfrytëzimit të internetit, do të aktivizohet ndalesa për internet dhe nuk do mundesh të shfrytëzosh internetin, derisa nuk aktivizon pako të re ose deri në skadimin e validitetit të atij vijues. Që të vazhdosh me lundrimin, aktivizo njërën prej pakove ditore, javore ose mujore duke u lajmëruar në 140 140.

Si të aktivizosh pakon që ke zgjedhur?

Pakon e preferuar mund ta aktivizosh në mënyrën që më së tepërmi ju përgjigjet:

 • Duke u lajmëruar në numrin falas 1460 dhe duke i përcjellur udhëzimet e thjeshta të automatit folës;
 • Nëpërmjet aplikacionit mobil TELEKOM MK, ku përveç aktivizimit mund edhe të monitorosh gjendjen e çdo pakoje;
 • Onlajn nëpërmjet Telekomi Im;
 • Nëpërmjet Menyja ime, duke thirrur në *122#
 • Duke dërguar SMS porosi në numrin falas 140140 me tekst MESECEN

Javor

Pako   Çmimi  
Internet pako javore
*

500 MB
1 GB

99 den. Aktivizo
 • Promocioni me dyfish më shumë internet vlen deri më 30.09.2017.
 • Pakoja zgjat 7 ditë nga dita e aktivizimit.
 • Pakot nuk janë në dispozicion në roaming.
 • Tarifimi i internetit është në 10 KB.
 • Shpejtësia maksimale e internetit është 21Mbps.
 • Pas shfrytëzimit të internetit, do të aktivizohet ndalesa për internet dhe nuk do mundesh të shfrytëzosh internetin, derisa nuk aktivizon pako të re ose deri në skadimin e validitetit të atij vijues. Që të vazhdosh me lundrimin, aktivizo njërën prej pakove ditore, javore ose mujore duke u lajmëruar në 140 140.

Si të aktivizosh pakon që ke zgjedhur?

Pakon e preferuar mund ta aktivizosh në mënyrën që më së tepërmi ju përgjigjet:

 • Duke u lajmëruar në numrin falas 1460 dhe duke i përcjellur udhëzimet e thjeshta të automatit folës;
 • Nëpërmjet aplikacionit mobil TELEKOM MK, ku përveç aktivizimit mund edhe të monitorosh gjendjen e çdo pakoje;
 • Onlajn nëpërmjet Мој Телеком
 • Nëpërmjet Menyja ime, duke thirrur në *122#
 • Lundrim i sigurt me pakot e Makedonski Telekom

Ditor

Pako ditore   Çmimi  
Mobile Surf pako ditore
*

500 MB
1 GB

49 den. Aktivizo
 • Promocioni me dyfish më shumë internet vlen deri më 30.09.2017.
 • Pakot zgjasin 24 orë nga dita e aktivizimit.
 • Pakot nuk janë në dispozicion në roaming.
 • Tarifimi i internetit është në 10 KB.
 • Shpejtësia maksimale e internetit është 21Mbps
 • Pas shfrytëzimit të internetit, do të aktivizohet ndalesa për internet dhe nuk do mundesh të shfrytëzosh internetin, derisa nuk aktivizon pako të re ose deri në skadimin e validitetit të atij vijues. Që të vazhdosh me lundrimin, aktivizo njërën prej pakove ditore, javore ose mujore duke u lajmëruar në 140 140.

Si të aktivizosh Internet pakon ditore?

Pakon e preferuar mund ta aktivizosh në mënyrën që ju përshtatet juve:

 • Duke u lajmëruar në numrin falas 1460 dhe duke i përcjellur udhëzimet e thjeshta të automatit folës;
 • Nëpërmjet aplikacionit mobil TELEKOM MK, ku përveç aktivizimit mund edhe të përcjellish gjendjen e çdo pako;
 • Onlajn nëpërmjet Telekomi Im
 • Nëpërmjet Menyja ime, duke u lajmëruar në *122#
 • Duke dërguar SMS porosi në numrin falas 140140 me tekst DNEVEN
Verzioni desktop