Internet

ME TELEKOM MK APP GJITHMONË MË SHUMË!

Aktivizoni internet pako në pripejd përmes aplikacionit Telekom MK
dhe fitoni dy herë më shumë.

INTERNET JAVOR

500MB + 500MB

Dyfish më tepër internet vetëm nëse aktivizoni përmes aplikacionit Telekom MK

59 den.

Pakoja zgjat 7 ditë nga dita e aktivizimit

1GB + 1GB

Dyfish më tepër internet vetëm nëse aktivizoni përmes aplikacionit Telekom MK

99 den.

Pakoja zgjat 7 ditë nga dita e aktivizimit

2GB + 2GB

Dyfish më tepër internet vetëm nëse aktivizoni përmes aplikacionit Telekom MK

129 den.

Pakoja zgjat 7 ditë nga dita e aktivizimit

INTERNET MUJOR

500MB + 500MB

Dyfish më tepër internet vetëm nëse aktivizoni përmes aplikacionit Telekom MK

129 den.

Pakot zgjasin 30 ditë nga dita e aktivizimit

2GB + 2GB

Dyfish më tepër internet vetëm nëse aktivizoni përmes aplikacionit Telekom MK

249 den.

Pakot zgjasin 30 ditë nga dita e aktivizimit

8GB + 8GB

Dyfish më tepër internet vetëm nëse aktivizoni përmes aplikacionit Telekom MK

499 den.

Pakot zgjasin 30 ditë nga dita e aktivizimit

INTERNET DITOR

1 GB

49 den.

Pakot zgjasin 24 orë nga dita e aktivizimit.


  • Pakot nuk janë në dispozicion në roaming.
  • Tarifimi i internetit është në 10 KB.
  • Shpejtësia maksimale e internetit është 21Mbps.
  • Pas shfrytëzimit të internetit, do të aktivizohet ndalesa për internet dhe nuk do mundesh të shfrytëzosh internetin, derisa nuk aktivizon pako të re ose deri në skadimin e validitetit të atij vijues. Që të vazhdosh me lundrimin, aktivizo njërën prej pakove ditore, javore ose mujore duke u lajmëruar në 140 140.

Si të aktivizosh Internet pakon ditore?

Shijoni internet trafikun e dyfishtë dhe shkarkoni aplikacionin Telekom MK në:

Pakon e preferuar mund ta aktivizoni në mënyrën që juve më së shumti ju përshtatet, por oferta për dyfish më shumë internet trafik mobile nuk aktivizohet:

  • Duke u lajmëruar në numrin falas 140140 dhe duke i përcjellur udhëzimet e thjeshta të automatit folës;
  • Onlajn nëpërmjet Telekomi Im;
  • Nëpërmjet Menyja ime, duke u lajmëruar në *122#
  • Për pako ditore duke dërguar SMS porosi në numrin falas 140140 me tekst DNEVEN
  • Internet pakot mujore aktivizohen duke dërguar SMS porosi në numrin falas 140140 me tekst MESECHEN S, MESECHEN M ose MESECHEN L.
Verzioni desktop