Internet promo

Kemi internet për këdo!
Provoni 2 muaj internet falas.

Çmimi

0 den.

Me shërbimin tonë të ri, tash secili prej jush mund të lundrojë në internetin më të mire, më lehtë se kurdoherë!

Nëse nuk keni internet fiks të Makedonski Telekom, vetëm aktivizoni shërbimin e ri dhe lundroni dy muaj falas, pa lidhur kontratë dhe pa detyrime.

Nëse jeni të kënaqur, aktivizoni një nga paketat e rregullta të internetit: Internet, Internet & TV, Magenta 1. Por, nëse vendosni që most a shfrytëzoni shërbimin më tej – nuk paguani asgjë!

Aktivizoni pakon Internet promo në 122 ose në cilën do shitore të Telekomit.

  Pako Internet promo
Shpejtësia e linjës (D/U) 1 Deri 4 Mbps / 768 Кbps
Internet trafik i përfshirë (D+U) 10 GB muaj 2
Kohëzgjatja e pakos 2 muaj 3
IP adresë Dinamike
Çmimi Falas

1 Shpejtësia e linjës tregon qarkullimin total të të dhënave nëpërmjet linjës ADSL e cila mund të realizohet sipas cilës do bazë, përfshirë internetin, telefoninë dhe televizionin. Shpejtësia e qasjes të internet shërbimit mund të varet nga më shumë faktorë: shpejtësia e veb faqes që dëshirojmë të hapim, rëndesa e internet rrjetit global, konfigurimi i kompjutorit të përdoruesit, distance prej ADSL kyqjes deri te infrastruktura e rrjetit, numri i kanaleve që shikohen/inçizohen në MaxTV derisa të qasemi në internet dhe të tjerë. Nëse nuk mund të arrihet shpejtësia e linjës e definuar në pako, Makedonski Telekom AD Skopje obligohet të shpërndajë shpejtësinë më të lartë të mundur.

2 Pas tejkalimit të internet trafikut të përfshirë mujor, shërbimi ndërpritet deri në fillim të muajit të ardhshëm.

3 Shërbimi ndërpritet 62 ditë pas aktivizimit. Që të vazhdoni të shfytëzoni internet, zgjidhni njërën prej internet pakove të rregullta.

Verzioni desktop