Ekrani ka qoshe të rrumbullakosura me një dizajn të bukur të rrumbullakosur dhe qoshet shtrihen në një drejtkëndësh standard. E matur në formë drejtkëndore, ekrani është 13,7 cm (5,42 inç) (iPhone 13 mini, iPhone 12 mini), 14,8 cm (5,85 inç) (iPhone 11 Pro, iPhone XS, iPhone X), 15,3 cm (6,06 inç) (iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 11, iPhone XR), 16,4 cm (6,46 inç) (iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max) ose 16,9 cm (6,68 inç (iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max) diagonalisht. Sipërfaqja reale për shfrytëzim është më e vogël.

Është e nevojshme tarifë për internetin celular. 5G, Gigabit LTE, VoLTE dhe thirrjet në rrjet pa tel janë në dispozicion në tregje të caktuara dhe përmes operatorëve të caktuar. Llogaritjet e shpejtësisë bazohen në rrjedhën teorike dhe varen nga kushtet dhe operatori. Për më shumë informacion mbi lidhjet e mbështetura 5G dhe LTE, kontaktoni ofruesin tuaj të shërbimit dhe vizitoni ueb faqen apple.com/iphone/cellular.

Karakteristikat e baterisë varen nga konfigurimi i rrjetit dhe një sërë faktorësh të tjerë, kështu që performanca aktuale e baterisë mund të ndryshojë nga ajo që përshkruhet këtu. Bateria ka një numër të kufizuar ciklesh karikimi dhe mund të zëvendësohet nga një tregtar i autorizuar i Apple. Jetëgjatësia e baterisë dhe ciklet e karikimit varen nga përdorimi dhe cilësimet e pajisjes. Vizitoni apple.com/batteries dhe apple.com/iphone/battery.html për më shumë informacion.

iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone SE (gjenerata e dytë), iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 и iPhone 13 mini janë rezistentë ndaj spërkatjes, ujit dhe pluhurit dhe të testuara në kushte të kontrolluara laboratorike; iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 dhe iPhone 13 mini kanë vlerësim prej IP68 sipas standardit IEC 60529 (thellësia maksimale 6 metra në kohëzgjatje prej 30 minutash); iPhone 11 Pro dhe iPhone 11 Pro Max kanë vlerësim IP68 sipas standardit IEC 60529 (thellësia maksimale 4 metra në kohëzgjatje prej 30 minutash); iPhone XS, iPhone XS Max dhe iPhone 11 kanë vlerësim IP68 sipas standardit IEC 60529 (thellësia maksimale 2 metra në kohëzgjatje prej 30 minutash); dhe iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR dhe iPhone SE (gjenerata e dytë) kanë vlerësim IP67 sipas standardit IEC 60529 (thellësia maksimale 1 metër në kohëzgjatje prej 30 minutash). Rezistenca ndaj spërkatjes, ujit dhe pluhurit nuk është një gjendje e përhershme. Rezistenca mund të ulet si rezultat i përdorimit normal të pajisjes. Mos e karikoni një iPhone të lagur; për udhëzime shtesë për pastrimin dhe tharjen, lexoni udhëzimet e përdorimit. Dëmtimi i shkaktuar nga lëngu nuk mbulohet nga garancia e pajisjes.

Kapaciteti real i disponueshëm i ruajtjes së përmbajtjes është më i vogël dhe varet nga shumë faktorë. Konfigurimi standard përdor afërsisht midis 12 GB dhe 17 GB memorie, duke përfshirë iOS 15 dhe veçoritë më të fundit, si dhe aplikacionet e Apple që mund të fshihen. Aplikacionet e Apple që mund të fshihen përdorin rreth 4,5 GB hapësirë ruajtëse, e cila mund të shkarkohet sërish nga App Store. Kapaciteti i memories varet nga versioni i softuerit, cilësimet dhe modeli i iPhone.

Madhësia dhe pesha varen nga konfigurimi dhe procesi i prodhimit.

Disponueshmëria e sinjalit ultra të shtrirjes më të gjerë varet nga rajoni.

Shërbimet e dërgimit dhe marrjes së parave përmes kartave Apple Pay dhe Apple Cash ofrohen nga "Green Dot Bank", anëtare e FDIC. Mësoni më shumë rreth kushteve të përdorimit.

Nëse jeni pjesëmarrës, mund të shpenzoni nga llogaria, por nuk jeni përgjegjës për pagesat. Pjesëmarrësit që raportojnë në byronë e kreditit për një llogari që ka një histori negative pagese (për shembull, një llogari e caktuar) ose është e mbipërdorur, mund të kenë një ndikim negativ në aftësinë kreditore. Historia e pagesave raportohet gjithashtu për pjesëmarrësit që dëshirojnë të bashkohen, gjë që nga ana tjetër mund të ketë një ndikim pozitiv ose negativ në aftësinë kreditore. Nëse jeni bashkëpronar, kjo do të thotë se do të jeni bashkëpërgjegjës për të gjitha aspektet e llogarisë, duke përfshirë të gjitha transaksionet dhe detyrimet e pagesës. Gjithashtu, bashkëpronarët do të kenë një pasqyrë të plotë të aktivitetit të përgjithshëm të llogarisë dhe secili bashkëpronar është përgjegjës për udhëzimet apo kërkesat e bashkëpronarëve të tjerë. Detyrimi i bashkëpronarëve përfshin rrezikun, duke përfshirë aftësinë e byrosë së kreditit për të raportuar çdo parregullsi në llogarinë e përbashkët. Anëtarët e familjes së Apple Card dhe bashkëpronarët nuk është e domosdoshme të jenë në marrëdhënie familjare, por duhet të jenë pjesë e të njëjtit grup familjar për ta ndarë Apple (Apple Card Family). Për të hyrë në të gjitha veçoritë e Apple Card dhe për të qenë në gjendje t'i përdorni të gjitha, duhet ta shtoni kartën në portofolin tuaj të iPhone ose iPad me versionin më të fundit të iOS ose iPadOS. Shkarkoni versionin më të fundit në Settings> G eneral> Software Update. Klikoni "Shkarko dhe instalo". Në dispozicion për një kategori specifike aplikantësh në Shtetet e Bashkuara që plotësojnë kriteret e kërkuara. Apple Card lëshohet nga Goldman Sachs Bank USA, filiali në Salt Lake City.

Për telefonatat nëpërmjet FaceTime, të dy pjesëmarrësit duhet të kenë një pajisje që mbështet FaceTime dhe lidhje rrjet pa tel. Disponueshmëria e rrjetit celular varet nga politikat e operatorit; është e mundur të paguhet një tarifë për internetin celular.

Opsioni "Siri" mund të mos jetë i disponueshëm në të gjitha gjuhët ose në të gjitha zonat dhe funksionet individuale varen nga zona. Kërkohet qasje në internet. Është e mundur të paguhet një tarifë për internetin celular.

Për "Hey Siri" në iPhone 6 dhe iPhone 6 Plus kërkohet lidhje e nevojshme të energjisë.

Karikuesit pa tel shiten veçmas.

Testi i kryer nga Apple në gusht 2017 duke përdorur para-prodhimin e njësive dhe softuerit për iPhone X, iPhone 8 dhe iPhone 8 Plus dhe në gusht 2018 duke përdorur paraprodhimin e njësive dhe softuerit për iPhone XS, iPhone XS Max dhe iPhone XR me Apple karikuesit USB -C (modeli 18W A1720, modeli 29W A1540, modeli 30W A1882, modeli 61W A1718, modeli 87W A1719). Testi i kryer nga Apple në gusht 2019 duke përdorur para-prodhimin e njësive dhe softuerëve për iPhone 11, iPhone 11 Pro dhe iPhone 11 Pro Max dhe aksesorë Apple karikuesin USB-C (18W modeli A1720, modeli 29W A1540, modeli 30W A1882, modeli 61W A1947 dhe modeli 87W A1719). Testi i kryer nga Apple në shkurt 2020 duke përdorur para-prodhimin e njësive dhe softuerit për iPhone SE (gjenerata e dytë) dhe aksesorë Apple karikuesin USB-C (modeli 18W A1720 dhe modeli 30W A1882). Testi i kryer nga Apple në shtator 2020 duke përdorur para-prodhimin e njësive dhe softuerit për iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro dhe iPhone 12 Pro Max dhe aksesor Apple karikuesin USB-C (20W modeli A2305). Testuar nga Apple në gusht 2021 duke përdorur njësi para-prodhimi dhe softuer për iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro dhe iPhone 13 Pro Max dhe karikues Apple USB-C (modeli 20W A2305). Testi i karikimit të shpejtë i kryer me njësi bosh iPhone. Koha e karikimit varet nga cilësimet dhe faktorët përreth; rezultatet aktuale do të ndryshojnë nga ajo që tregohet këtu. Për përdorim të kartelës eSIM, duhet të keni tarifë për shërbime pa tel (e cila mund të përfshijë kufizime për kalimin në ofrues të tjerë shërbimesh dhe shërbime roaming, edhe pasi të ketë skaduar kontrata e shërbimit). Vetëm disa operatorë mbështesin përdorimin e kartelës eSIM. Në disa operatorë, përdorimi i kartelës eSIM në iPhone është i çaktivizuar. Kontaktoni ofruesin tuaj të shërbimit për më shumë informacion. Për të mësuar më shumë, vizitoni ueb faqen support.apple.com/en-us/HT212780.

Verzioni desktop