Исклучување

Во случај на прекин на телефонската линија, јавете се на телефонскиот број за корисничка поддршка 177.

Доколку линијата е во прекин заради причина на страната на Македонски Телеком (прекин на кабел, подолготраен застој на комутации и пренос, реконструкција на мрежа и друго) месечната претплата ќе се намали пропорционално на периодот во кој не работела линијата.

Доколку подолг временски период сте отсутни, имате можност привремено да ја исклучите телефонската линија, за што можете да поднесете барање за мирување во еден од нашите продажни салони. Периодот за кој може да ја ставите линијата во мирување е од 1 до 3 месеци, еднаш во годината. За оваа можност се наплатува еднократен износ и тоа:

ОписИзнос
Телефонска линија со 1 говорен канал 300 ден.
Телефонска линија со 2 говорни канали 400 ден.