Si përdoret MaxTV GO?

Për shfrytëzuesit e Magenta 1

 1. Në smartfonin apo tabletin tuaj e instaloni aplikacionin mobil MaxTV GO. MaxTV GO për aparate Android është në dispozicion për shkarkim në Google Play Store, kurse për aparate/pajisje iOS në App Store App Store.
 2. Nëpërmjet desktop apo laptop kompjutorit tuaj do hyni në maxtvgo.mk. Duhet që kompjutori të jetë i lidhur në internet dhe të keni të instaluar internet fletëkërkues. Fletëkërkuesi i rekomanduar është Chrome.
 3. Regjistroheni dhe krijoni profil në Telekomi im për shfrytëzimin e MaxTV GO. Për tu regjistruar duhet të futni emrin e përdoruesit (е- adresë), fjalëkalim dhe numrin mobil Magenta 1.
 4. Çdo numër mobil nga Magenta 1 mund të krijojë Telekom profil personal. MaxTV GO është në dispozicion për maksimum 2 aparate me një profil përdoruesi, me çrast MaxTV GO mund të shikohet njëkohësisht vetëm në një aparat/pajisje.
 5. Pas regjistrimit me sukses, hyni, e aktivizoni shërbimin dhe mund të kënaqeni në TV përmbajtjen tuaj të preferuar me MaxTV GO.
 6. Nëqoftëse e shfrytëzoni shërbimin nëpërmjet smartfonit tuaj Magenta 1, keni në dispozicion 10 GB trafik të përfshirë për çdo numër mobil nga Magenta 1. Pas tejkalimit të trafikut të përfshirë shërbimi ndërpritet. Nëqoftëse dëshironi të vazhdoni të shikoni MaxTV deri në fund të muajit, aktivizoni pako Instant MaxTV duke dërguar SMS porosi me përmbajtje Instant MaxTV në numrin falas 1462.

Për shfrytëzuesit e pakove Internet & TV, 3 Max, 2 Max

 1. Në smartfonin ose tabletin tuaj e instaloni aplikacionin celular MaxTV GO. MaxTV GO për pajisjet Android është në dispozicion për shkarkim në Google Play Store, ndërsa për pajisjet iOS në App Store.
 2. Me anë të kompjuterit tuaj desktop ose llaptopit tuaj hyni në maxtvgo.mk. Duhet që kompjuteri të jetë i lidhur me internet dhe të keni të instaluar shfletues për internet. Shfletues i rekomanduar është Chrome.
 3. Regjistroheni dhe krijoni profilin tuaj Telekomi Im për shfrytëzimin e MaxTV GO. Pas regjistrimit të suksesshëm, do të merrni link për konfirmimin e e-adresës suaj. Për të aktivizuar llogarinë e përdoruesit në Telekomi Im, konfirmoni regjistrimin përmes linkut të dërguar në e-adresën tuaj.
 4. Pas konfirmimit të regjistrimit përmes linkut të dërguar në e-adresën tuaj, për të shfrytëzuar shërbimin МaxTV GO duhet që ta shkruani emrin e përdoruesit (е- adresa) dhe fjalëkalimin.
  Pastaj, duhet ta shkruani edhe numrin e telefonit celular *.
 5. Pasi ta shkruani numrin e telefonit celular do të pranoni kodin e sigurisë me “SMS”, të cilin duhet ta shkruani në fushat më tutje.
 6. Nëse jeni përdorues i ri (paraprakisht nuk jeni regjistruar në Telekomi Im) duhet ta shkruani konton dhe numrin fiks. Me një numër të njëjtë fiks mund të krijoni në profil në Telekomi Im. MaxTV GO është në dispozicion maksimalisht në 3 pajisje të regjistruara, me çrast MaxTV GO mund të ndiqet vetëm në një pajisje në të njëjtën kohë.
 7. Nëse paraprakisht jeni regjistruar në Telekomi Im dhe keni të regjistruar numër celular për shërbimin MaxTV GO, do të ridrejtoheni në ekran me ofertën për MaxTV GO S/M për shfrytëzuesit e pakove Internet & TV, 3 Max, 2 Max.
 8. Hapi i rradhës, e aktivizoni shërbimin MaxTV GO për 99 den./muaj me trafik të përfshirë prej 10 GB në rrjetin celular të Telekomit dhe mund të kënaqeni me TV përmbajtjet.
 9. Nëse e shfrytëzoni shërbimin përmes rrjetit celular, pas shpenzimit të trafikut prej 10 GB, shërbimi ndërpritet. Nëse dëshironi të vazhdoni të ndiqni MaxTV GO deri në fund të muajit, atëherë aktivizoni pakon Instant MaxTV duke dërguar SMS porosi me përmbajtje Instant MaxTV në numrin falas 1462.
 10. Nëse e shfrytëzoni shërbimin përmes numër celular që nuk është i regjistruar për MaxTV GO, trafiku i realizuar faturohet me çmim prej 1,18 den. për 2 MB. Nëse e shfrytëzoni shërbimin përmes numër celulari të ndonjë operatori tjetër, atëherë trafiku do të faturohet në përputhje me Çmimet për internet celular të operatorit.
 11. Nëse e shfrytëzoni shërbimin të lidhur me WiFi internet në shtëpi, atëherë ju shpenzohet trafiku nga pakoja për internet fiks.

*Për të shfrytëzuar MaxTV GO shkruani numër të ri celulari ose zgjidhni një nga numrat celularë ekzistues nga profili në Telekomi Im.

Verzioni desktop