Klubi Im në Besnik

Me Klubi Im keni përparësi gjatë blerjes së celularit të preferuar, sepse mund të paguani edhe me poenat tuaj. Që të shfrytëzoni këtë, duhet që të vazhdoni kontratën në Besnik.

Si ti shfrytëzoni poenat për blerjen e celularit të ri?

Zgjidhni celularin që dëshironi nga oferta në Besnik dhe shfrytëzoni poenat me të cilat dispononi, respektivisht poenat që dëshironi ti shpenzoni, për pagesën e një pjese të vlerës së celularit, kurse mbetjen – me para. Gjatë blerjes së celularit, mund ti shfrytëzoni poenat e grumbulluar edhe si parapagues mobil edhe fiks të Makedonski Telekom.

Kombinimin poena dhe pagesë, mund ta bëni gjatë vazhdimit të kontratës për Besnik në cilën do shitore tonën, ku edhe detajisht do të informoheni për shumën që duhet ta paguani, varësisht nga poenat që dëshironi ti shfrytëzoni.

Verzioni desktop