Klubi Im për shfrytëzuesit pripejd

Poenat e grumbulluar mund të shfrytëzohen edhe për aktivizimin e këtyre pakove javore

Pako për biseda
Falas me tërë komunitetin Cool dhe Cool+ 245 poena
Pakufizuar në rrjetin tonë mobil dhe fiks 495 poena
60 minuta drejt të gjithë rrjetave fikse dhe mobile të vendit 495 poena

SMS pako
150 SMS drejt shfrytëzuesve mobil të Makedonski Telekom 245 poena
150 SMS drejt të gjithë rrjetave 495 poena
500 SMS drejt të gjithë rrjetave 645 poena

Internet pako
400 MB 245 poena
1GB 495 poena
2GB 645 poena

Si ti shfrytëzoni poenat për aktivizimin e shërbimeve?

Aktivizimin e shërbimeve mund ta bëni duke thirrur në 1460, nëpërmjet aplikacionit TelekomMK, nëpërmjet portalit Telekomi Im ose në veb faqen tonë telekom.mk

Verzioni desktop