Меѓународни кодови

Повикувачки број за Р. Македонија е 389

За разговори со попуст до 40%, со повеќе земји во странство, активирајте го тарифниот модел Омилена земја.

Код/Држава Мрежа Цена Цена за повик со картичка за меѓ. разговори Цена за повик од говорница
/

Цените важат за минута разговор и се со вклучен ДДВ.

Verzioni desktop