Конференциска врска

Месечно
23,60 ден.
Цената е со вклучен ДДВ.

Опис

Услуга ви овозможува додека разговарате, да воспоставите врска со уште еден корисник и со тоа да овозможите и да контролирате истовремена телефонска врска со тројца учесници.

  • Доколку во телефонскиот разговор имате потреба да вклучите и друг корисник, замолете го соговорникот со кого разговарате да причека на линија и кратко притиснете го флеш копчето (FLASH),
  • Соговорникот е ставен на чекање и по добивање на тонот за бирање изберете го вториот корисник,
  • Кога вториот корисник ќе се јави, кратко притиснете го флеш копчето (FLASH) и откако ќе слушнете континуиран тон, притиснете го копчето 3, со што остварувате конференциска врска со тројца учесници.

Цени

Цената на услугата изнесува: 

  • За телефонска линија со 1 говорен канал -  59 денари /месечно
  • За телефонска линија со 2 говорни канали - 59 денари /месечно

Се наплаќа само остварениот сообраќај од појдовните повици согласно ценовникот на Македонски Телеком.

Сите цени се со вклучен ДДВ

Десктоп верзија