Makedonski Telekom AD - Skopje
Sektori për resurse njerëzore

address: Kej 13 Noemvri 6, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë
e-mail: careers@telekom.mk

 

INFORMATA NGA BERZA

Makedonski Telekom AD Skopje

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk