Добивање поени

Почнувајќи од 01.01.2017 година Мој клуб програмата престанува да важи за корисниците на фиксните услуги на Македонски Телеком.

Правилото за поените кои истекуваат, на месечно ниво, останува да важи на во текот на цела 2017 година.

За вкупниот износ на расположливите поени, како и за поените кои истекуваат во следниот месец , ќе бидете известени во Вашата месечна сметка.

Корисниците на Magenta 1 пакетот ќе продолжат да собираат поени.

Десктоп верзија