Linjat telefonike

Me zgjedhjen e linjave telefonike të Makedonski Telekom fitoni kualitet, shpejtësi dhe mundësi për një ose më shumë kombinacione, për kyqje përnjëkohë të pajisjeve të ndryshme telekomunikuese: telefon, kompjutor, faks dhe etj.

Si shfrytëzues i linjave telefonike, keni zgjedhje të numrit të madh të Shërbimeve shtesë dhe Modeleve tarifore, me çrast shfrytëzimin e linjës telefonike do ta përshtatni nevojave dhe shprehive tuaja.

Kompenzim i njëhershë Linja telefonike 1 Linja telefonike 2
  1.463 den. 1.463 den.
Pajisje për qasje të integruar/pajisje rrjeti për kontratë në kohë të pacaktuar I përfshirë I përfshirë
Parapagesa mujore
  471 den. 819 den.

Vërejtje

Linja telefonike 1 dhe Linja telefonike 2 sigurohen me anë të platformës multimediale.

Për integrimin e Linjës telefonike 1 dhe Linjës telefonike 2 në platformën multimediale (Teknologjia IMS), ka nevojë për pajisje për qasje të integruar, të cilën Makedonski Telekom e jep falas për shfrytëzim.

Verzioni desktop