Pako Veb hosting

  • Hosting në server të përbashkët është shërbim që mundëson vendosjen e veb përmbajtjeve në serverat e Makedonski Telekom.

Shërbimi veb hosting realizohet nëpërmjet serverave kulmor nga prodhues të njohur botëror, të cilët rregullisht shpërblehen me shtojcat më të reja të sigurisë.

Bazat e të dhënave (MySQL) që ofrohen si shërbim për shfrytëzuesit gjenden në serverë të posaçëm.

Për shërbimin hosting ofrojmë 24 orë mbështetje teknike në numrin falas 120.


Linux X G X 2G X 5G X 10G X 20G X 50G
Hapësirë për hosting (WEB + SQL) 1 GB 2 GB 5 GB 10 GB 20 GB 50 GB
E-adresa 10 20 50 100 200 500
MySQL 5.1 Server (MB) вклучен 512 MB 1024 MB 2048 MB 5120 MB 10240 MB
Apache 2.2 вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
FTP qasje вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
Numër të pakufizuar të FTP update-ve вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
Regjistrim falas të web domenit (*)

Viti i parë

Viti i parë Viti i parë Viti i parë Viti i parë Viti i parë
Kapaciteti i e-arkës 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB
Interfejs për veb postë вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
SMTP/POP3/IMAP qasje вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
Administrimi i e-postës вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
PHP 5.3.3 вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
24 orë monitorim të serverit вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
Statistika për vizitat вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен Me kërkesë
Mailing lista вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен Me kërkesë
Ridrejtimi 1 1 1 1 1 1
Nëndomene të përfshirë 1 1 2 5 5 10

Windows hosting pako

Sigurojmë dy mënyra të pagesës së kompenzimit vjetor për shërbimet hosting edhe atë, njëfish ose në 12 kompenzime mujore.


  X G X 2G X 5G X 10G X 20G X 50G
Kompenzimi vjetor 1.999 den. 2.999 den. 5.999 den. 9.999 den. 14.999 den. 27.999 den.
Kompenzimi mujor 199 den. 299 den. 599 den. 999 den. 1.499 den. 2.799 den.


Çmimet janë pa TVSH.

Sigurojmë dy mënyra të pagesës së kompenzimit vjetor për shërbimet hosting edhe atë, njëfish ose në 12 kompenzime mujore.


  X G X 2G X 5G X 10G X 20G X 50G
Kompenzimi vjetor 2.359 den. 3.539 den. 7.079 den. 11.799 den. 17.699 den. 33.039 den.
Kompenzimi mujor 235 den. 353 den. 707 den. 1.179 den. 1.769 den. 3.303 den.


Çmimet janë me TVSH.

Vërejtje

(*) Për regjistrimin e veb domenit (veb adresa) më shumë informacione mund të gjeni KËTU.

Pakot nuk përfshijnë alias-e për e-adresat.

E-adresa e cila do të përdoret për krijimin e Mailing listës është përfshirë në kuotën përkatëse (numrin) e e-adresave për çdo pako në veçanti.

Regjistrimi i emrit të domenit në DNS serverat e Makedonski Telekom vlen vetëm për domenet në pronësi të shfrytëzuesit.

Pakot përfshijnë edhe nëndomene në DNS zonën e shfrytëzuesit – A record (mapimi i emrit të domenit me IP adresë) dhe MX record (mapimi i emrit të domenit me serverët për të njejtin domen) – për faqe që hostohen jashtë hosting pakove në serverin e përbashkët të Makedonski Telekom.

Nëndomenet e përfshirë kanë të bëjnë me kuotën totale të veb hapësirës në kuadër të pakos së zgjedhur dhe nuk nënkuptojnë krijimin e e-adresave për nëndomene.

Nëndomenet e përfshirë kanë të bëjnë me kuotën totale të veb hapësirës në kuadër të pakos së zgjedhur dhe nuk nënkuptojnë krijimin e e-adresave për nëndomene.

Verzioni desktop