PËR LOJËN SHPËRBLYESE

Lojë e re shpërblyese „Më shumë kohë së bashku“

Në vigjilje të festave në vijim që festohen në rrethin e familjes, përgatitëm disa surpriza për shfrytëzuesit tonë, me të cilat dëshirojmë të shprehim një porosi shumë të rëndësishme – se dhurata më e mirë për festat është koha e kaluar me më të afërmit.

Surpriza e parë është loja e re shpërblyese „Më shumë kohë së bashku “, ku 50 shfrytëzues do të fitojnë 3 hallka të mençura për familjen e tyre. Në lojën shpërblyese do mund të marrin pjesë të gjithë shfrytëzuesit e ri dhe ata ekzistues të Magenta 1, të cilët do të nënshkruajnë kontratë më së voni deri më 08.01.2017. Shpërblimet do të tërhiqen më 09.01.2017. Pastaj 50 familje do të munden që në mënyrë argëtuese të kalojnë sa është e mundur më shumë kohë në aktivitetet e përbashkëta, me ndihmën e teknologjisë më të re, lidhur nëpërmjet Bluetooth-it me telefonat e tyre të mençur.

Aplikacioni dixhital „Ora magjike“

Surpriza e dytë është aplikacioni „Ora magjike “, i cili është i lidhur me hallkat e mençura. Kjo paraqet solucion origjinal dixhital i cili familjes do i jep këshilla për kohë kualitative të kaluar me më të afërmit. „Ora magjike“ jep edhe propozime për aktivitete të përbashkëta me fëmijët, të përshtatshme me moshën e tyre, me ngjarjet aktuale në qytet, por me kushtet e motit.

Funksion tjetër i aplikacionit dhe hallkave të mençura të lidhura me to paraqet edhe matja e kohës që familja e kalon së bashku. Me ndihmën e teknologjisë Bluetooth, „Ora magjike“ dhe hallka e mençur do të evidentojnë se sa kohë telefonat dhe hallkat e çdo anëtari të familjes janë njëri përskaj tjetrit. Me këtë do të mundet që secili të vendos sfida ditore, javore dhe mujore dhe qëllime të dëshiruara.

Aplikacioni „Ora magjike“ mund të shkarkohet falas nga Google Play dhe App Store.

Fitues

Fituesit e lojës shpërblyese "Më shumë kohë së bashku"

Emri dhe mbiemri Numri i telefonit
Стојан Доневски 38932382XXX
Амет Саити 38931465XXX
Љупчо Неделковски 38947265XXX
Марјан Манасиев 38932304XXX
Драгица Карова 38933275XXX
Трајче Донев 38922744XXX
Аднан Елези 38922567XXX
Кирил Божиноски 38922776XXX
Бесник Исеини 38944335XXX
Драге Стаматоски 38923078XXX
Билјана Атанасова 38934382XXX
Игор Николоски 38922055XXX
Сашо Срцев 38923221XXX
Екрем Ајдини 38942311XXX
Јадранка Спировска 38922037XXX
Менка Тодоровска 38922053XXX
Атанас Минов 38923220XXX
Ќани Идриз 38922626XXX
Владо Михајлов 38932483XXX
Стојчо Баџуков 38934355XXX
Драгица Матлијеска 38946702XXX
Македонка Димовиќ 38922039XXX
Златко Черговски 38947296XXX
Бранко Ацевски 38922794XXX
Столе Петковски 38931418XXX
Горан Димитриоски 38945217XXX
Никола Голубов 38922733XXX
Сања Топузовска 38922776XXX
Игор Стојкоски 38945225XXX
Владимир Поповски 38947275XXX
Феркан Селман 38922631XXX
Велибор Карамитрески 38922443XXX
Бењамин Заири 38931467XXX
Спасе Бојковски 38932458XXX
Сашко Димитријов 38943441XXX
Бранко Алексов 38923081XXX
Маријонка Јовановиќ 38923179XXX
Сашо Николовски 38922057XXX
Трајче Пешов 38922794XXX
Мирослав Миољевиќ 38922468XXX
Сафет Ходаи 38944335XXX
Станка Стојановиќ 38931431XXX
Стефан Јовановски 38922454XXX
Ненад Денковски 38931497XXX
Илиев Иван 38934218XXX
Иса Иљази 38944381XXX
Љубица Димитровска-Зафировска 38923225XXX
Катерина Димитриевска 38931444XXX
Спиро Веселиновски 38944376XXX
Тодор Деловски 38943363XXX