Shikoni të gjithë botën
me Citroën C5 Aircross

Regjistrohuni në Telekom MK App, fitoni 5 GB internet dhe luani për shpërblime super emocionuese!

Provided By
Телеком наградува
Samsung A22
Citroen C5 Aircross

Rregullat për pjesëmarrjen në lojën shpërblyese

Rregullat e lojës shpërblyese janë të thjeshta dhe në të mund të marrin pjesë shfrytëzuesit tonë pripejd dhe postpejd që plotësojnë kushtet e përcaktuara.

SHFRYTËZUESIT PRIPEJD:

 • Regjistrimi për pjesëmarrje në lojën shpërblyese bëhet përmes aplikacionit Telekom MK dhe me të shfrytëzuesit fitojnë 5 GB internet celular me kohëzgjatje prej 7 ditësh
 • Pas regjistrimit, me çdo rimbushje me pripejd, shfrytëzuesi merr pjesë në shortin ditor për Samsung Galaxy A22. Sa më shumë shfrytëzuesit të rimbushin, aq më shumë mundësi kanë për shpërblime
 • Të gjithë pjesëmarrësit e regjistruar të cilët gjatë lojës shpërblyese kanë rimbushur shumën më të madhe ose të barabartë me 400 denarë, marrin pjesë në shortin për shpërblimin kryesor - Citroën C5 Aircross

SHFRYTËZUESIT POSTPEJD:

 • Në lojën shpërblyese mund të marrin pjesë të gjithë:
  • Shfrytëzuesit e ri me kontratë ose portofolet aktuale Magenta 1 ose Mobile për kohëzgjatjen e lojës shpërblyese,
  • Shfrytëzuesi që do të lidhë një marrëveshje besnikërie (Besnik 24, Besnik 12 ose Marrëveshje e Buxhetit familjar) në portofolet aktuale Magenta 1 ose Mobile, për kohëzgjatjen e lojës shpërblyese,
 • Regjistrimi për pjesëmarrje në lojën shpërblyese bëhet përmes aplikacionit Telekom MK dhe me të shfrytëzuesit përfitojnë 5GB internet celular me kohëzgjatje prej 30 ditësh.
 • Shfrytëzuesit postpejd marrin pjesë në shortin ditor për Samsung Galaxy A22 dhe në shortin e shpërblimit kryesor - Citroën C5 Aircross

SHPËRBLIMET:

 • Çdo ditë Samsung Galaxy A22
 • Shpërblimi kryesor - makinë Citroën C5 Aircross

Kohëzgjatja e lojës shpërblyese: 06.12.2021 – 24.01.2022

Rregullat zyrtare për lojën shpërblyese X

Çmimi kryesorCitroën C5 Aircross!

Citroen C5 Aircross

Fituesit

Fituesit e Samsung Galaxy A22

 • 06.12.2021 - Risto Shependiev – 709119XX
 • 07.12.2021 - Pece Dimovski – 723122XX
 • 08.12.2021 - Ljuben Rac – 706040XX
 • 09.12.2021 - Hafsa Jonuzovska – 717306XX
 • 10.12.2021 - Isnije Ismani – 717914XX
 • 11.12.2021 - Anida Sejdini – 715084XX
 • 12.12.2021 - Ekrem Mustafa – 706604XX
 • 13.12.2021 - Reshat Barov – 727564XX
 • 14.12.2021 - Ardita Bajram – 709636XX
 • 15.12.2021 - Berat Mehmedali – 717566XX
 • 16.12.2021 - Mary Spasic – 707672XX
 • 17.12.2021 - Fatmir Shabani – 706536XX
 • 18.12.2021 - Rushdie Bajrami – 718768XX
 • 19.12.2021 - Mariana Velkoska – 726312XX
 • 20.12.2021 - Florie Ademi – 715454XX
 • 21.12.2021 - Mihane Jashari – 714330XX
 • 22.12.2021 - Valmira Asani – 715790XX
 • 23.12.2021 - Bilal Memedi – 706293XX
 • 24.12.2021 - Sami Ademi – 704872XX
 • 25.12.2021 - Chenrisa Ismani – 709611XX
 • 26.12.2021 - Sadula Rustemi – 727066XX
 • 27.12.2021 - Demiri Selijadin – 719290XX
 • 28.12.2021 - Pande Krstov – 726052XX
 • 30.12.2021 - Arlind Fidani – 717740XX
 • 31.12.2021 - Antigone Ibishi – 715320XX
 • 01.01.2022 - Zlatko Stojkovski – 712943XX
 • 02.01.2022 - Zija Iseni – 719432XX
 • 03.01.2022 - Ljirim Vranovci – 706665XX
 • 05.01.2022 - Luan Rexhepi – 709777XX
 • 06.01.2022 - Zehra Fejzulai – 704269XX
 • 07.01.2022 - Nazmi Menga – 708746XX
 • 08.01.2022 - Vahide Berzati – 717643XX
 • 09.01.2022 - Ilmi Naziri – 717388XX
 • 10.01.2022 - Guljan Musovska – 727780XX
 • 11.01.2022 - Shakir Alipi – 705440XX
 • 12.01.2022 - Isa Latif - 718440XX
 • 13.01.2022 - Subiat Skenderi – 704945XX
 • 14.01.2022 - Xhevat Yilmaz – 705939XX
 • 15.01.2022 - Mira Nikolovska – 708560XX
 • 16.01.2022 - Muhamed Limani – 704527XX
 • 17.01.2022 - Ismail Aziri – 725922XX
 • 18.01.2022 - Mevljan Rexhepi – 715915XX
 • 19.01.2022 - Cengizhan Zuberi – 707584XX
 • 20.01.2022 - Afrim Ajdini - 708016XX
 • 21.01.2022 - Zulkufli Idrizi – 719609XX
 • 22.01.2022 - Linela Bekteshi – 717981XX
 • 23.01.2022 - Flurim Fetahi – 705964XX
 • 24.01.2022 - Avdi Aziri – 704805XX
X

Fituesit e Citroën C5 Aircross

X
 • 25.01.2022 - Almedina Iljazoski – 707186XXX
Verzioni desktop