Pako Max Optic

Max Optic Giga

Çmim të reduktuar
për 2 muajtë e parë

2.199
DENARË MUAJ
*

Çmim i reduktuar mujor për 2 muajtë e parë, për kontratë në 2 vite

Çmimi i rregullt: 4.799 denarë

*

Çmimi mujor për kontratë për 2 vite

më shumë

Pakufizuar
Internet trafik i përfshirë mujor (D+U)

Pas shfrytëzimit të 700 GB, shpejtësia reduktohet deri 2 Mbps / 2 Mbps

Profil në platformën për menaxhim: 1 Gbps / 1 Gbps

Makedonski Telekom AD-Skopje te shfrytëzuesi do të instalojë pajisje terminale me porte prej1 Gbps / 1 Gbps dhe në platformën për menaxhim do ta vendos shfrytëzimin në profil për 1 Gbps / 1 Gbps. Shpejtësia e linjës tregon qarkullimin total të të dhënave nëpërmjet linjës ADSL e cila mund të realizohet sipas cilës do bazë, përfshirë internetin, telefoninë dhe televizionin. Shpejtësia e qasjes të internet shërbimit mund të varet nga më shumë faktorë: shpejtësia e veb faqes që dëshirojmë të hapim, rëndesa e internet rrjetit global, konfigurimi i kompjutorit të përdoruesit dhe faktorë të tjerë. Shfrytëzuesit e pakos do ta marrin shpejtësinë më të lartë të linjës në dispozicion (download/upload).


Shpejtësia e linjës (D/U)
3 GB

Pas tejkalimit të internet trafikut mobil të përfshirë në pako, shpejtësia reduktohet deri 64 Kbps / 64 Kbps, kurse trafiku shtesë nuk faturohet.


Internet mobil në Maqedoni (D+U)

Pajisje terminale dhe pajisje për qasje të integruar

Verzioni desktop