MaxTV bazik

  • Deri 30 TV kanale
  • Videoteka me më shumë se 100 filma
  • 24 mbështetje teknike në 122
MaxTV 
TV shërbime Televizion dixhital
TV kanale (1) Deri 30 TV kanale
nacionale, lokale, ballkanike dhe TV kanale informuese ndërkombëtare
MaxTV videoteka Qasje të pakufizuar
TV Arkivi вклучен
TV-teka не е вклучено
Inçizim, pauzim dhe ecje para-mbrapa не е вклучено
TV pako shtesë не е вклучено
Pajisje 
Pajisje të integruar për qasje pa tel (wireless) вклучен
Media pranues вклучен

Pakoja MaxTV bazik është në dispozicion vetëm me shfrytëzim paraprak të ndonjë shërbimi tjetër të Makedonski Telekom, linjë telefonike fikse ose linjë telefonike fikse dhe internet.

(1) Numri i kanaleve lokale varet nga regjioni.

Verzioni desktop