MaxTV основен

  • До 30 ТВ канали
  • Видеотека со повеќе од 100 филмови
  • 24 часа техничка поддршка на 122
MaxTV
ТВ услуга Дигитална телевизија
ТВ канали (1) До 30 ТВ канали
Национални, локални, балкански и меѓународни информативни ТВ канали
MaxTV видеотека  Неограничен пристап
ТВ Архива вклучен
ТВ-тека не е вклучено
Снимање, паузирање, премотување не е вклучено
Дополнителни ТВ пакети не е вклучено
Опрема
Уред за интегриран пристап вклучен
Медија приемник вклучен

Пакетот MaxTV основен е достапен само со претходно користење на друга услуга од Македонски Телеком, фиксна телефонска линија или фиксна телефонска линија и интернет.

(1) Бројот на локални канали зависи од регионот.

Десктоп верзија