MaxTV sipas nevojës

 • MaxTV vetëm kur ju duhet
 • Aktivizoni për periudhë prej 3 ditëve, 7 ditëve ose 1 muaj
 • Paguani vetëm për periudhën që shfrytëzoni MaxTV
 • Mundësi për internet sipas nevojës
 • Mundësi për TV pako shtesë sipas nevojës.

MaxTV sipas nevojës

Për të gjithë ata që kanë nevojë përkohësisht për shfrytëzimin e  MaxTV dhe/ose internet. Për të gjithë ata që e kalojnë pushimin dhe vikendet në vikend shtëpitë e tyre.

 • Pakot MaxTV sipas nevojës mund ti aktivizoni në lokacion shtesë, ku ekziston mundësi teknike për MaxTV.
 • Numri i TV kanaleve dhe karakteristikat e shërbimit varen nga opcioni i zgjedhur për MaxTV sipas nevojës: Basic ose Start.
 • MaxTV shërbimi mund të aktivizohet në kohëzgjatje prej 3 ditë, 7 ditë dhe 1 muaj.
 • Oferta është në dispozicion për shfrytëzuesit ekzistues të Magenta 1, Internet & TV, Internet, 3 Max, 2 Max, Call & Surf, MaxADSL dhe pakot Optic.
 • Të gjithë kompenzimet për MaxTV sipas nevojës arrijnë në faturën tuaj në shtëpi nga Makedonski Telekom.

MaxTV sipas nevojës Basic Start
TV shërbime Televizion dixhital Televizion dixhital përfshirë inçizimin, pauzimin dhe ecjen para-mbrapa
TV kanale Deri 50 TV kanale Deri 80 TV kanale
Opcione për aktivizim 3 ditë, 7 ditë dhe 1 muaj 3 ditë, 7 ditë dhe 1 muaj
TV pako shtesë sipas nevojës (*) MaxSport +, HBO, Max Tring +
MaxTV videoteka Qasje të pakufizuar
Internet sipas nevojës Pakot Internet sipas nevojës aktivizohen dhe faturohen pavarësisht nga pakot  MaxTV sipas nevojës
Shërbim folës (1) Në dispozicion gjatë aktivizimit të pakove sipas nevojës
Biseda Për biseda vlejnë çmimet e rregullta për minutë në pajtim me çmimoren e Makedonski Telekom
Pajisje  
Pajisje terminale dhe pajisje të integruar për qasje pa tel (wireless) вклучен
Media pranues вклучен
Instalimi i pajisjes Vetë-instalim

Për aktivizimin e shërbimit faturohet kompenzim i njëhershëm, edhe atë vetëm për shfrytëzimin e opcionit Internet sipas nevojës, ose për shfrytëzimin e opcionit Internet sipas nevojës dhe MaxTv pakos së zgjedhur përkatëse (Basic ose Start).

Kompenzimi i njëhershëm mund të paguhet me para të gatshme, në faturën e parë nga Makedonski Telekom ose 24 këste.

Kompenzim i njëhershëm Internet sipas nevojës MaxTV Basic + Internet sipas nevojës MaxTV Start + internet sipas nevojës
Me para të gatshme 2.400 den. 4.800 den. 7.200 den.
Në 24 këste 100 den./muaj 200 den./muaj 300 den./muaj

Pas sigurimit të MaxTV shërbimeve në lokacion shtesë, pakot aktivizohen nëpërmjet aplikacionit MaxTv në televizorin tuaj, në kohëzgjazje prej 3 ditë, 7 ditë ose 1 muaj, në pajtim me nevojat tuaja.

MaxTV sipas nevojës (2) Pako treditore Pako shtatëditore Pako njëmujore
Çmimi sipas kohëzgjatjes 99 den. 199 den. 499 den
Kohëzgjatja e pakos 3 ditë. (pas kalimit të 72 orëve, shërbimi ndërpritet) 7 ditë (pas kalimit të 168 orëve, shërbimi ndërpritet) 1 muaj (pas kalimit të 30 ditëve, shërbimi ndërpritet)
TV pako Basic/Start Basic/Start Basic/Start

Të gjithë kompenzimet për MaxTv sipas nevojës arrijnë në faturën në shtëpi nga Makedonski Telekom.

(*) TV pakot shtesë janë sipas zgjedhjes së shfrytëzuesit, me pagesë në pajtim me pakon dhe kohëzgjatjen. Me pako aktive MaxTv sipas nevojës, keni mundësi të aktivizoni TV pako shtesë sipas nevojës, edhe atë HBO, MaxTV Sport + dhe MaxTV Tring +, për periudhë prej 3 dhe 7 ditëve, ose 1 muaj.

(**) Me pako aktive MaxTv sipas nevojës, keni mundësi edhe të shfrytëzoni përkohësisht përmbajtje nga videoteka MaxTV sipas çmimeve të rregullta.

(1) Gjatë aktivizimit të njërës prej pakove MaxTV sipas nevojës, aktivizohet edhe shërbimi folës, i cili është aktiv vetëm për periudhën derisa është aktive pakoja MaxTV sipas nevojës. Për shërbimin folës vlejnë çmimet e rregullta për minutë sipas çmimores së Makedonski Telekom.

(2) Pakot MaxTv sipas nevojës aktivizohen nëpërmjet aplikacionit MaxTV në televizorin tuaj.

Internet sipas nevojës

Për të gjithë ata që kanë nevojë përkohësisht për shfrytëzimin e  MaxTV dhe/ose internet. Për të gjithë ata që e kalojnë pushimin dhe vikendet në vikend shtëpitë e tyre.

 • Pakot internet sipas nevojës mund ti aktivizoni në lokacion shtesë, ku ekziston mundësia teknike për MaxTV.
 • Interneti sipas nevojës aktivizohet dhe paguhet pavarësisht nga pakot MaxTv sipas nevojës.
 • Internet shërbimi mund të aktivizohet dhe shfrytëzohet në kohëzgjatje prej 3 ditë, 7 ditë dhe 1 muaj.
 • Oferta është në dispozicion për shfrytëzuesit ekzistues të Magenta 1, Internet & TV, Internet, 3 Max, 2 Max, Call & Surf, MaxADSL dhe pakot Optic.
 • Të gjithë kompenzimet për Internet sipas nevojës arrijnë në faturën tuaj në shtëpi nga Makedonski Telekom
 • Për shfrytëzuesit që kanë aktivizuar MaxTv sipas nevojës, nuk ka kompenzim të njëhershëm për aktivizim.

Internet sipas nevojës Pako treditore Pako shtatëditore Pako njëmujore
Shpejtësia e linjës (D/U) (1) Deri 4 Mbps / 768 Кbps Deri 4 Mbps / 768 Кbps Deri 4 Mbps / 768 Кbps
Trafik i përfshirë (D+U) Pakufizuar Pakufizuar Pakufizuar
Politika e shfrytëzimit të drejtë Pas të shpenzoni 10 GB, shërbimi ndërpritet dhe përdoruesi mund të aktivizojë pako të re Pas të shpenzoni 25 GB, shërbimi ndërpritet dhe përdoruesi mund të aktivizojë pako të re Pas të shpenzoni 25 GB, shërbimi ndërpritet dhe përdoruesi mund të aktivizojë pako të re
Kohëzgjatja e pakos 3 ditë (pas kalimit të 72 orëve, shërbimi ndërpritet)
7 ditë (pas kalimit të 168 orëve, shërbimi ndërpritet)
1 muaj (pas kalimit të 30 ditëve, shërbimi ndërpritet)
IP adresa Dinamike Dinamike Dinamike

Për aktivizimin e shërbimit faturohet kompenzim i njëhershëm, edhe atë vetëm për shfrytëzimin e opcionit Internet sipas nevojës, ose për shfrytëzimin e opcionit Internet sipas nevojës dhe MaxTv pakos së zgjedhur përkatëse (Basic или Start).

Kompenzimi i njëhershëm mund të paguhet me para të gatshme, në faturën e parë nga Makedonski Telekom ose 24 këste.

Kompenzim i njëhershëm Internet sipas nevojës Internet sipas nevojës + MaxTV Basic Internet sipas nevojës + MaxTV Start
Me para të gatshme 2.400 den. 4.800 den. 7.200 den.
Në 24 këste 100 den./muaj 200 den./muaj 300 den./muaj

Pas sigurimit të shërbimit në lokacion shtesë, pakot Internet sipas nevojës aktivizohen nëpërmjet internet faqes  Click & Connect për aktivizimin e shërbimeve, në kohëzgjatje prej 3 ditë, 7 ditë ose 1 muaj, në pajtim me nevojat tuaja.

Internet sipas nevojës Pako treditore Pako shtatëditore Pako njëmujore
Kompenzim sipas kohëzgjatjes 99 den. 199 den. 499 den.

Si të aktivizoj Internet sipas nevojës?

Shërbimin Internet sipas nevojës mund ta aktivizoni:

 • Nëpërmjet internet faqes për aktivizimin e shërbimeve. Nëse nuk keni internet, kurse keni linjë fikse nga Makedonski Telekom:
  • Lidhuni në  Wi-Fi rrjetin e emëruar me inicialet e personit fizik, ose emrin e personit juridik, që është parapagues i linjës telefonike (për shembull: TP@TELEKOM ose IME_NA_FIRMA@TELEKOM);
  • Në Wi-Fi pajisjen tuaj (laptop, smartfon ose tablet) futni çelësin WLAN (WPA/WPA2) të cilin e gjeni të shënuar në anën mbrapa të ruterit;
  • Hapni shfletuesin dhe automatikisht do të hapet internet faqja për aktivizimin e shërbimeve.
 • Duke u lajmëruar në numrin e telefonit 142 300 dhe duke i përcjellur instrukccionet e automatit folës. Thirrja është falas nga rrjeti fiks i Makedonski Telekom


Pas aktivizimit, si të lidhem me shërbimin Internet sipas nevojës?

Në internet mund të lidheni me kabllo rrjeti ose pa tel nëpërmjet WI-Fi:

 • Për lidhje me tel, vetëm lidhni kabllon e rrjetit nga porti i parë i ruterit në kompjutorin tuaj, pa konfiguracione tjera shtesë.
 • Për lidhje pa tel, në Wi-Fi pajisjen tuaj (laptop, smartfon ose tablet) futni çelësin WLAN (WPA/WPA2) të cilin e gjeni të shënuar në anën mbrapa të ruterit. Emri i rrjetit Wi-Fi përbëhet nga  inicialet e personit fizik, ose emrit të personit juridik, që është parapagues i linjës telefonike (për shembull: TP@TELEKOM ose IME_NA_FIRMA@TELEKOM).

Gjatë aktivizimit të njërës prej pakove Internet sipas nevojës, aktivizohet edhe shërbimi folës, i cili është aktiv vetëm për periudhën derisa është aktive pakoja Internet sipas nevojës. Për shërbimin folës vlejnë çmimet e rregullta për minutë sipas çmimores së Makedonski Telekom.

(1) Shpejtësia e linjës tregon qarkullimin total të të dhënave nëpërmjet linjës ADSL e cila mund të realizohet sipas cilës do bazë, përfshirë internetin, telefoninë dhe televizionin. Shpejtësia e qasjes të internet shërbimit mund të varet nga më shumë faktorë: shpejtësia e veb faqes që dëshirojmë të hapim, rëndesa e internet rrjetit global, konfigurimi i kompjutorit të përdoruesit, distance prej ADSL kyqjes deri te infrastruktura e rrjetit, numri i kanaleve që shikohen/inçizohen në MaxTV derisa të qasemi në internet dhe të tjerë. Nëse nuk mund të arrihet shpejtësia e linjës e definuar në pako, Makedonski Telekom AD-Skopje është e obliguar të shpërndajë shpejtësinë më të lartë të mundur.

MaxTV sipas nevojës

 • Që të aktivizohet TV pako shtesë, duhet që të keni të aktivizuar pako MaxTv sipas nevojës.
 • Aktivizimi i pakove shtesë programore kryhet nëpërmjet aplikacionit MaxTV në televizorin tuaj.
 • TV pako shtesë janë në dispozicion në kohëzgjatje prej 3 ditë, 7 ditë dhe 1 muaj.


TV pako shtesë sipas nevojës Pako treditore Pako shtatëditore
Pako njëmujore
HBO 79 den. 149 den. 354 den.
Max Sport + 49 den. 99 den. 249 den.
Max Tring + 49 den. 99 den. 249 den.
Kohëzgjatja e pakos Kohëzgjatja maksimale e pakos është 72 orë, por nuk mund të zgjasë më gjatë se pakoja MaxTV. Pas kalimit të 72 orëve respektivisht kohëzgjatjes së pakos MaxTv, TV pakoja shtesë deaktivizohet. Kohëzgjatja maksimale e pakos është 168 orë, por nuk mund të zgjasë më gjatë se pakoja MaxTV. Pas kalimit të 168 orëve respektivisht kohëzgjatjes së pakos MaxTv, TV pakoja shtesë deaktivizohet. Kohëzgjatja maksimale e pakos është 30 ditë, por nuk mund të zgjasë më gjatë se pakoja MaxTV. Pas kalimit të 30 ditëve respektivisht kohëzgjatjes së pakos MaxTv, TV pakoja shtesë deaktivizohet.

(*) Kohëzgjatja e TV pakos shtesë nuk mund të zgjasë më gjatë se pakoja MaxTV sipas nevojës.

Verzioni desktop