Меѓународни разговори

Тарифирање на глобални мобилни системи за комуникации

Кога се наоѓаш во Македонија и повикуваш број во странство, цената на повикот зависи од зоната на која припаѓа земјата:

Зона ден./мин.
Европа 25
Свет 35

Интервалот на тарифирање е 60 секунди.

За информации за конкретни држави кликнете ТУКА.