2 GB супер брз интернет

Прикажаната количина мобилен интернет е достапна само со активна е-сметка. Без е-сметка, со S добивате 1 GB. Вклучениот интернет е достапен за користење во тековниот месец. Дополнителен 1 GB мобилен интернет може да се користи во земјите од Западен Балкан. За повеќе информации погледнете го важечкиот ценовник.

Неограничени разговори кон сите домашни мрежи

Вклучените минути можат да се користат и во земјите од Западен Балкан. За повеќе информации погледнете го важечкиот ценовник.

Неограничени SMS во мрежата на Телеком

599
денари месечно
Без телефон (Доверба 12)
549
денари месечно

Промотивно! Повластена претплата во Доверба 12 без телефон.

Опција Фамилија
539
денари месечно

по линија со спојување на 2 или повеќе MOBILE линии на една сметка

5G promotivno

20 GB 100 GB супер брз интернет

Промотивната количина на мобилен интернет е достапна за сите нови корисници и сите постојни корисници кои ќе склучат Договор за Лојалност во промо периодот и има важност 24 месеци со активна е-сметка. Вклучениот интернет е достапен за користење во тековниот месец. Дополнителен 4 GB интернет може да се користи во Роаминг во земјите од Западен Балкан.

Неограничени разговори

Вклучените минути можат да се користат и во земјите од Западен Балкан. За повеќе информации погледнете го важечкиот ценовник.

Неограничени SMS кон сите домашни мрежи

999
денари месечно
Без телефон (Доверба 12)
849
денари месечно

Промотивно! Повластена претплата во Доверба 12 без телефон.

Опција Фамилија
899
денари месечно

по линија со спојување на 2 или повеќе MOBILE линии на една сметка

Неограничен супер брз интернет

Важи политика за фер користење. Дополнителен 6 GB мобилен интернет може да се користи во земјите од Западен Балкан. За повеќе информации погледнете го важечкиот ценовник.

Неограничени разговори кон сите домашни мрежи

Вклучените минути можат да се користат и во земјите од Западен Балкан. За повеќе информации погледнете го важечкиот ценовник.


Неограничени SMS кон сите домашни мрежи

Вклучените SMS пораки можат да се користат и во земјите од Западен Балкан. За повеќе информации погледнете го важечкиот ценовник.

MaxTV GO

Добивате Max TV GO Lite. Се активира на барање на корисник. За повеќе информации проверете во важечкиот ценовник.

1.199
денари месечно
Без телефон (Доверба 12)
1.099
денари месечно

Промотивно! Повластена претплата во Доверба 12 без телефон.

Опција Фамилија
1.079
денари месечно

по линија со спојување на 2 или повеќе MOBILE линии на една сметка

Неограничен супер брз интернет

Важи политика за фер користење. Дополнителен 8GB мобилен интернет може да се користи во земјите од Западен Балкан. За повеќе информации погледнете го важечкиот ценовник.

Неограничени разговори кон сите домашни мрежи

Вклучените минути можат да се користат и во земјите од Западен Балкан. За повеќе информации погледнете го важечкиот ценовник.


Неограничени SMS кон сите домашни мрежи

Вклучените SMS пораки можат да се користат и во земјите од Западен Балкан. За повеќе информации погледнете го важечкиот ценовник.

100 минути кон меѓународни мрежи

Минутите кон меѓународни мрежи важат за зоните Европа и Свет. По надминување на вклучените минути месечно, важат редовните цени.

MaxTV GO

Добивате Max TV GO Lite. Се активира на барање на корисник. За повеќе информации проверете во важечкиот ценовник.

1.799
денари месечно
Без телефон (Доверба 12)
1.599
денари месечно

Промотивно! Повластена претплата во Доверба 12 без телефон.