Истражувајте и откривајте нови работи со новото Mobile портфолио, со уште повеќе мобилен интернет и дополнителни придобивки по ваш избор, секој месец, без дополнителен надомест.
Активирајте преку Тelekom MK апликацијата.

НЕОГРАНИЧЕНИ
разговори кон сите домашни мрежи
Неограничени
SMS во мрежата на Телеком
1,5 GB
супер брз интернет

Неискористениот вклучен интернет сообраќај во месечната претплата од тековниот месец се префрла во наредниот месец.

599
денари месечно
Доверба 12
549
денари месечно

Повластена претплата во Доверба 12 без телефонски апарат

MOBILE DUO
539
денари месечно

по линија со спојување на 2 MOBILE линии на една сметка

Опција Фамилија
479
денари месечно

по линија со спојување на 3 - 5 MOBILE линии на една сметка

Нарачај телефони во Mobile S

Неограничени
разговори кон сите домашни мрежи

Неограничени
SMS кон сите домашни мрежи
15 GB
супер брз интернет

Неискористениот вклучен интернет сообраќај во месечната претплата од тековниот месец се префрла во наредниот месец.

999
денари месечно
Доверба 12
899
денари месечно

Повластена претплата во Доверба 12 без телефонски апарат

MOBILE DUO
899
денари месечно

по линија со спојување на 2 MOBILE линии на една сметка

Опција Фамилија
799
денари месечно

по линија со спојување на 3 - 5 MOBILE линии на една сметка

Нарачај телефони во Mobile M

Неограничени
разговори кон сите домашни мрежи

100 минути
кон меѓународни мрежи

Минутите кон меѓународни мрежи важат за зоните Европа и Свет. По надминувањена вклучените минути месечно, важат редовните цени.

Неограничени
SMS кон сите домашни мрежи
25 GB
супер брз интернет

Неискористениот вклучен интернет сообраќај во месечната претплата од тековниот месец се префрла во наредниот месец.

MaxTV GO

Вклучен во претплатата. Се активира на барање на корисник.

Опција

Вклучен во претплатата. Се активира на барање на корисник со повик на 149778

1.499
денари месечно
Доверба 12
1.299
денари месечно

Повластена претплата во Доверба 12 без телефонски апарат

MOBILE DUO
1.349
денари месечно

по линија со спојување на 2 MOBILE линии на една сметка

Опција Фамилија
1.199
денари месечно

по линија со спојување на 3 - 5 MOBILE линии на една сметка

Нарачај телефони во Mobile L

Прикажаните количини мобилен интернет се достапни само со активирана е-сметка. Без е-сметка, со Mobile S добивате 1 GB, со Mobile М 10 GB, и со Mobile L 20 GB.

pageArea reserved, leave empty!!!