Подготвени за фудбалска еуфорија?
Сега со Mobile, добијте уште повеќе мобилен интернет и не пропуштајте да навивате за Македонија, каде и да сте!

НЕОГРАНИЧЕНИ
разговори кон сите домашни мрежи
Неограничени
SMS во мрежата на Телеком
1,5 GB
супер брз интернет

Неискористениот вклучен интернет сообраќај во месечната претплата од тековниот месец се префрла во наредниот месец.

599
денари месечно
Без телефон
(Доверба 12)
549
денари месечно

Промотивно! Повластена претплата во Доверба 12 без телефон.

MOBILE DUO
539
денари месечно

по линија со спојување на 2 MOBILE линии на една сметка

Опција Фамилија
479
денари месечно

по линија со спојување на 3 - 5 MOBILE линии на една сметка

Нарачај телефон Нарачај нов број Нарачај нов број и телефон

Неограничени
разговори кон сите домашни мрежи

Неограничени
SMS кон сите домашни мрежи
15 GB 30 GB
супер брз интернет

Неискористениот вклучен интернет сообраќај во месечната претплата од тековниот месец се префрла во наредниот месец.

999
денари месечно
Без телефон
(Доверба 12)
799
денари месечно

Промотивно! Повластена претплата во Доверба 12 без телефон.

MOBILE DUO
899
денари месечно

по линија со спојување на 2 MOBILE линии на една сметка

Опција Фамилија
799
денари месечно

по линија со спојување на 3 - 5 MOBILE линии на една сметка

Нарачај телефон Нарачај нов број Нарачај нов број и телефон

Неограничени
разговори кон сите домашни мрежи

100 минути
кон меѓународни мрежи

Минутите кон меѓународни мрежи важат за зоните Европа и Свет. По надминувањена вклучените минути месечно, важат редовните цени.

Неограничени
SMS кон сите домашни мрежи
25 GB 50 GB
супер брз интернет

Неискористениот вклучен интернет сообраќај во месечната претплата од тековниот месец се префрла во наредниот месец.

MaxTV GO

Вклучен во претплатата. Се активира на барање на корисник.

Опција
Stream On

Вклучен во претплатата. Се активира на барање на корисник со повик на 149778

1.499
денари месечно
Без телефон
(Доверба 12)
1.199
денари месечно

Промотивно! Повластена претплата во Доверба 12 без телефон.

MOBILE DUO
1.349
денари месечно

по линија со спојување на 2 MOBILE линии на една сметка

Опција Фамилија
1.199
денари месечно

по линија со спојување на 3 - 5 MOBILE линии на една сметка

Нарачај телефон Нарачај нов број Нарачај нов број и телефон