Што е MobiPay?

MobiPay e сосема нов начин на безготовинско плаќање овозможен со мобилен телефон директно од:

 • постпејд телефонска сметка;
 • припејд MobiPay сметка;
 • банкарска сметка.

За користење на услугата, не се наплаќа ниту провизија по трансакција, ниту месечен надомест.

Телеком е првиот мобилен оператор во Македонија, којшто ја нуди услугата MobiPay директно преку месечната постпејд телефонска или припејд Mobipay сметка, овозможувајќи им на тој начин на своите корисници да плаќаат директно од својот мобилен телефон во MobiPay мрежата на трговци. Со MobiPay, мобилниот телефон станува виртуелен паричник , а корисниците ќе можат брзо, лесно и безбедно да плаќаат во над 800 локации низ Македонија и во 380 автобуси на Јавното Сообраќајно Претпријатие. Услугата важи за сите постпејд и припејд корисници на Телеком и е достапна за кој било тип на мобилен уред.

Листата на продажни места на кои можете да плаќате од вашиот мобилен телефон, како и сите информации за услугата, можете да ги најдете на веб страницата www.mobipay.mk.

MobiPay преку постпејд сметка

Активирање

MobiPay Easy
(лимит по транскација 300 ден.)

Доколку услугата веќе не ви е активирана од Телеком, активирајте ја:

 • Со повик кон бесплатниот број: 14 11 14
 • Со праќање бесплатна SMS порака со текст: START на 14 11 14
 • Со повик кон Визуелниот автомат #180
 • Со повик кон Контакт центарот: 122
 • Во најблиската Телеком продавница

MobiPay Standard
(лимит по транскација 1000 ден.)

 • Во најблиската Телеком продавница треба да поднесете барање за активирање на услугата MobiPay Standard.

Веднаш ќе добиете MobiPay PIN код, кој се користи за авторизација на плаќањата, со што е загарантирана вашата безбедност.

При користење на услугата, обврзани сте да ги почитувате општите услови за микроплаќање.

Доколку сакате да го промените Вашиот MobiPay PIN код, појдете во најблиската Телеком продавница.

Вкупниот месечен лимит го одредува Телеком во зависност од Вашиот кредитен рејтинг и висината на Вашата месечна телефонска претплата.

Физички лица (фамилија тарифи)

Поднесувате барање за активирање на услугата MobiPay Easy или MobiPay Standard во најблиската Телеком продавница за претплатнички линии по ваш избор.

За MobiPay Easy, секој поединечен корисник, по SMS порака добива MobiPay PIN код, кој се користи за авторизација на плаќањата.

За MobiPay Standard, секој поединечен корисник треба лично да го подигне својот MobiPay PIN код во најблиската Телеком продавница, кој се користи за авторизација на плаќањата, со што е загарантирана безбедноста на услугата.

Носителот на договорот на корисничките линии или ополномоштено лице, одредува на кои членови ќе ја активира услугата, како и со кој месечен лимит ќе располагаат членовите, во рамките на вкупниот месечен лимит одобрен од Телеком.

Деактивирање

MobiPay Easy

 • Со праќање бесплатна SMS порака со текст: STOP на 14 11 14
 • Со повик кон Контакт центар: 122
 • Во најблиската Телеком продавница

MobiPay Standard:

Физички лица (фамилија тарифи)

Само носителот за договорот на корисничките линии или ополномоштено лице одредува на кои од членовите да им биде деактивирана услугата.

Услугата се деактивира во најблиската Телеком продавница

MobiPay за припејд корисници

Активирање

MobiPay Easy припејд
(лимит по трансакција 300 ден.)

Услугата автоматски се активира при првото надополнување на MobiPay ваучер.

По активирањето, веднаш добивате MobiPay PIN код во SMS порака, кој се користи за авторизација на плаќањата. За плаќање користете го бројот 180.

Со активирање на услугата се согласувате со општите услови за микроплаќање, кои сте должни да ги почитувате, при користење на услугата.

Доколку сакате да го промените Вашиот MobiPay PIN код, појдете во најблиската Телеком продавница.

Месечниот лимит на надополна и максималсна состојба на сметка, како и за плаќање по MSISDN изнесува 6.000 ден.

Припејд MobiPay сметката се надополнува со купување MobiPay ваучер од 100, 200, 500, 1.000 или 2.000 денари. MobiPay ваучерот не подлежи на ДДВ, односно сумата на MobiPay ваучерот која ќе ја надополните може да се искористи во целост. MobiPay ваучерот можете да го користите само за MobiPay плаќање и не може да се користи за разговори, SMS пораки и интернет.

Деактивирање

MobiPay Easy припејд:

 • Со повик кон Контакт центарот на 122
 • Во најблиската Телеком продавница

MobiPay во ЈСП- Скопје

Отсега Користете го Вашиот мобилен и како автобуски билет

MobiPay можете да го користите и како платежно средство во автобусите на Јавното Сообраќајно Претприејатие- Скопје и со него да го платите вашиот автобуски билет. Сė што треба да направите е да го завртите бројот 185 на вашиот телефон и да го доближите до валидаторот. При успешно плаќање ќе добиете звучна и светлосна сигнализација од валидаторот, а како потврда за вашата уплата и SMS порака, која треба да ја чувате до крајот на возењето.

Плаќањето на автобуските билети во ЈСП- Скопје e достапно само за корисниците на MobiPay преку постпејд сметка или MobiPay припејд сметка.

Цената на автобуски билет за едно возење изнесува 40 денари, а цената на вечерниот билет е 50 денари.

Сѐ уште немате активирано MobiPay?

Дознајте повеќе како да ја активирате оваа услуга тука.

pageArea reserved, leave empty!!!