Çka është MobiPay?

MobiPay është mënyrë krejtësisht e re e pagesës pa para të gatshme (kesh) mundësuar me anë të telefonit mobil drejtpërdrejtë nga postpejd llogaria telefonike ose nga llogaria bankare.

Makedonski Telekom është operatori i parë mobil në Maqedoni, i cili ofron shërbimin MobiPay drejtpërdrejtë nëpërmjet postpejd faturës mujore telefonike, duke ju mundësuar në atë mënyrë shfrytëzuesve të vet të paguajnë drejtpërdrejtë nga telefoni mobil i tyre në MobiPay rrjetin e tregtarëve.Me MobiPay, telefoni mobil bëhet portofol virtuel, kurse shfrytëzuesit do munden shpejtë, lehtë dhe sigurt të paguajnë në mbi 1200 lokacione nëpër Maqedoni. Shërbimi vlen për të gjithë shfrytëzuesit postpejd të Makedonski Telekom dhe është në dispozicion për çfarë do lloj pajisje/aparati mobil.

Lista e vendeve shitëse ku mund të paguani nga telefoni juaj mobil, si dhe të gjithë informacionet për shërbimin, mund ti gjeni në veb faqen www.mobipay.mk.

Limitet

Limitet për linjat e shfrytëzuesve

Pako MobiPay Easy MobiPay Standard
Limit i lejuar për transakcion (për linjë shfrytëzuesi) 300 den. 1 000 den.

Personi i autorizuar për kontratën për MobiPay, përcakton se cilët anëtarë do ta aktivizojnë shërbimin, si dhe me çfarë limiti mujor do të disponojnë anëtarët në kuadër të limitit të lejuar total mujor nga Makedonski Telekom.

Për shfrytëzimin e shërbimit, nuk faturohet as provizion për transakcion, as kompenzim mujor.

Si të aktivizoj

Si të aktivizoj shërbimin në linjat e mia të shfrytëzimit?

  • Shkoni në Telekom shitoren më të afërt ose drejtohuni te agjenti Juaj i shitjes.
  • Dorëzoni kërkesë për aktivizimin e shërbimit MobiPay Easy ose MobiPay Standard për linjat parapaguese sipas dëshirës.

Për MobiPay Easy, çdo shfrytëzues në veçanti, me SMS porosi pranon MobiPay PIN kod*, i cili përdoret për autorizimin e pagesave.

Për MobiPay Standard, çdo shfrytëzues në veçanti duhet personalisht ta tërhjek MobiPay PIN kod-in e tij në telekom shitoren më të afërt ose nga agjenti juaj i shitjes, me çka garantohet siguria e shërbimit.

Për shfrytëzimin e shërbimit, nuk faturohet as provizion për transakcion, as kompenzim mujor.

Shërbimin mund të aktivizojë vetëm personi i autorizuar nga subjekti juridik për kontratën për MobiPay.

(*)Nëse dëshironi të ndryshoni MobiPay PIN kod-in Tuaj, shkoni në Telekom shitoren më të afërt.

Si të deaktivizoj shërbimin?

Vetëm personi i autorizuar për kontratën për MobiPay përcakton se cilëve anëtarë duhet tu deaktivizohet shërbimi. Shërbimi deaktivizohet në Telekom shitoren më të afërt ose tek agjenti personal shitës.

Si të bëhem MobiPay tregtar?

MobiPay solucionet janë të dedikuar për të gjithë kompanitë që janë të orientuar drejt shfrytëzuesve dhe dëshirojnë që klientëve të tyre t’ju sigurojnë solucione bashkëkohore dhe efikase për pagesa, kurse për vete arkëtim të shpejtë dhe të sigurtë. Duhet që vetëm të keni llogari në NLB Tutunska banka AD Skopje, kurse për të tjerat do të dakordohemi bashkarisht.

Për më shumë informacione klikoni këtu.

Verzioni desktop