Modelet tarifore

Call Start

Biseda të pakufizuara në rrjetin e Makedonski Telekom.

Call Comfort

Biseda të pakufizuara drejt rrjetave fikse dhe zbritje shtesë.

Call Mini

Për shfrytëzues që kanë nevoja të kufizuara për biseda telefonike.

Shteti i preferuar

Zgjidhni një ose më shumë shtete të preferuara dhe bisedoni më lirë.

Modeli minimal

Shërbim univerzal.
Model tarifor me parapagesë më të ultë mujore

I veçantë

Model tarifor për persona me nevoja të veçanta

Social

Model social tarifor në pripejd linjën telefonike dhe 150 den. fillestare.

Pensionist

Shfrytëzoni shumën e plotë nga kompenzimi mujor, për të gjithë llojet e thirrjeve.

pageArea reserved, leave empty!!!