Мој клуб за припејд корисници

Собраните поени можат да се искористат и за активирање на следниве неделни пакети

Пакети за разговори
Бесплатно со цела Cool и Cool+ заедница 245 поени
Неограничено во нашата мобилна и фиксна мрежа 495 поени
60 минути кон сите домашни мобилни и фиксни мрежи 495 поени

SMS пакети
150 SMS кон мобилниte корисници на Македонски Телеком 245 поени
150 SMS кон сите мрежи 495 поени
500 SMS кон сите мрежи 645 поени

Интернет пакети
400 MB 245 поени
1GB 495 поени
2GB 645 поени

Како да ги искористите поените за активирање на сервиси?

Активирањето на сервисите можете да го направите со повик на 1460 , преку апликацијата TelekomMK, преку порталот Мој Телеком или на нашата веб страница telekom.mk


Десктоп верзија