Мој клуб

Мој клуб е програма за лојалност на Македонски Телеком која постојано ја развиваме и надополнуваме за да ја зајакнеме заемната доверба. Како корисник на мобилните, фиксните и интегрираните услуги од Македонски Телеком, Вие остварувате поени со кои добивате вредни придобивки и можност да ги искористите за набавка на продукти од нашето портфолио. Со Мој клуб можете да собирате и да ги користите поените и при купување продукти кај некој од нашите Мој клуб партнери.

Десктоп верзија