Започнете ја вашата
професионална кариера со
најдобрата Smart Start
програма!

Мрежно програмирање за автоматизација во Облак

Дали би сакале да бидете дел од оние што создаваат врвно дигитално искуство? Сакате ли да работите со најсовремени техологии во доменот на мрежните инфраструктури? Звучи навистина возбудливо и е неверојатно искуство. Прочитајте зошто.

Повеќе за проектот

Целта на проектот е имплементација на одредено ниво на автоматизација на МКТ DC мрежата што ќе ги подобри оперативните ефекти / трошоци и времето на пазарот на мрежни имплементации поттикнати од барањата на услугите.

Времетраење на проектот: 6 месеци до 1 година

Ваши секојдневни активности

Ќе работите на имплементација на автоматизација на мрежата во дата центрите на МКТ. Мрежата е базирана на најмодерна инфраструктура способна за поддршка на софтверки дефинирани мрежни решенија SDN. Од вас се очекува да го анализирате мрежното поставување на МКТ SDN инфраструктурата и да ги истражите можностите за автоматизација што ги нуди SDN мрежата, со цел да се подобри севкупната ефективност на обезбедувањето / мониторингот и работењето на мрежата. Како краен резултат, ќе треба да ги предложите најсоодветните техники и програмибилни решенија кои можат да се имплементираат во околината на МТК и да ги имплементирате / скриптирате решенијата.

Квалификации

Ги повикуваме оние со страст и желба за учење во полето на дигиталните мрежни технологии, со основно познавање на мрежно или друг тип на програмирање. Оние кои се кориснички ориентирани, флексибилни, тимски играчи со агилен пристап кон работењето. Предност ќе имаат студентите од Eлектротехника и Информациски технологии - информатички науки и компјутерско инженерство во последните години од студиите.

Зошто да аплицирате?

Ќе научите многу од нашите искусни професионалци во полето на мрежни инфраструктури како и мрежно прогамирање и ќе работите во интернационални тимови од Дојче Телеком. Сега имате можност да добиете практично искуство за најмодерните мрежни технологии како и програмско управување на процесите во мрежните инфраструктури. Тука ќе работите со напредни апликации, современи програмски јазици и техники и ќе научите како тие работат и функционираат.

АКО САКАТЕ ДА БИДЕТЕ ДЕЛ ОД ОВА ВОЗБУДЛИВО ПАТУВАЊЕ, НЕ РАЗМИСЛУВАЈТЕ ПОВЕЌЕ И АПЛИЦИРАЈТЕ!

Десктоп верзија