Тарифирање на национални разговори

Разговори во мрежата на Македонски Телеком Цена за минута разговор во денари
нормална тарифа, секој ден од 08:00 до 20:00 часот 1,18
евтина тарифа, секој ден од 20:00 до 08:00 часот 0,71
Разговори кон други фиксни мрежи
нормална тарифа, секој ден од 08:00 до 20:00 часот 1,18
евтина тарифа, секој ден од 20:00 до 08:00 часот 0,71
Разговори кон мобилни телефонски мрежи
нормална тарифа, секој ден од 08:00 до 20:00 часот 6,99 (кон сите мобилните мрежи во Македонија)
евтина тарифа, секој ден од 20:00 до 08:00 часот 3,99 (кон сите мобилните мрежи во Македонија)

Тарифирањето е на почеток на секој интервал (блок) од 60 секунди.

pageArea reserved, leave empty!!!