Ylli yt me fat

Regjistrohuni në Telekom MK App,
merrni 5GB internet dhe rimbushni për çmime të vlefshme

Telekom logo Opel logo
Opel Astra car
TPhone

Rregullat e pjesëmarrjes në lojën shpërblyese

Rregullat për pjesëmarrje janë të thjeshta dhe mund të marrin pjesë të gjithë abonentët tanë në pripejd dhe postpejd që plotësojnë kushtet e përcaktuara:

Abonentët në pripejd

Regjistrim falas përmes aplikacionit Telekom MK.

Me vetë regjistrimin, përdoruesit marrin 5GB internet celular me kohëzgjatje prej 7 ditësh.

Menjëherë pas regjistrimit, me çdo rimbushje në pripejd, përdoruesi merr pjesë në shortin ditor për smartfonin më të mirë5G, T Phone!

Të gjithë pjesëmarrësit e regjistruar, të cilët gjatë kohës së lojës shpërblyese do të rimbushin minimum 400 denarë në llogarinë e tyre pripejd, kualifikohen në shortin për çmimin kryesor - Opel Astra.

Abonentët postpejd

Të gjithë mund të marrin pjesë në lojën shpërblyese:

Abonent i ri në postpejd në portofolet aktuale të Magenta 1 ose Mobile për kohëzgjatjen e lojës shpërblyese

Çdo abonent që rinovon një kontratë besnikërie për portofolet aktuale Magenta 1 ose Mobile për kohëzgjatjen e lojës shpërblyesa

Regjistrimi për pjesëmarrje në lojën shpërblyese bëhet përmes aplikacionit Telekom MK, me të cilin abonentët marrin 5 GB internet celular me kohëzgjatje prej 30 ditësh

Duke u regjistruar, abonentët në postpejd marrin pjesë në shortin e përditshëm për smartfonin më të mirë 5G - T Phone dhe në shortin e çmimit kryesor, një Opel Astra e re.

Çmimet

Smartfon Т Phone 5G – çdo ditë

Çmimi kryesor – makinë Opel Astra

Kohëzgjatja e lojës shpërblyese:
21.11.2022 – 09.1.2023

Rregullat zyrtare të lojës shpërblyese

T PHONEÇDO DITË | 50 DITË

TPhone

Çmimi kryesor Opel Astra

Opel

Fitues të lojës shpërblyese

Alaedin Ipche - 726698XX

21.11.2022

Branko Kochev – 705996XX

22.11.2022

Svetlana Mekikj – 725710XX

23.11.2022

Branko MArkovski – 703960XX

24.11.2022

Suad Asani - 716254XX

25.11.2022

Ardijana Japari Imeri - 727531XX

26.11.2022

Adita Ibraimi - 727796XX

27.11.2022

Afrim Ljatifi - 708492XX

28.11.2022

Resulj Gjaferi - 705510XX

29.11.2022

Reshat Ibraimovski - 709802XX

30.11.2022

Sumeja Zumberi - 719094XX

01.12.2022

707917XX

02.12.2022

Blert Selimi - 709565XX

03.12.2022

Ilija Pechinski - 708140XX

04.12.2022

Vahide Haruni - 715326XX

05.12.2022

Arber Capa - 706500XX

06.12.2022

Amed Jaji – 718499XX

07.12.2022

Jasmin Smailagjikj - 717424XX

08.12.2022

Zeljfi Zenuli - 718858XX

09.12.2022

Elmedina Bakiu - 719967XX

10.12.2022

Feride Iseni – 705508XX

11.12.2022

Ali Ljatifi – 708450XX

12.12.2022

Bulent Osman – 706708XX

13.12.2022

– 716585XX

14.12.2022

Lejla Memeti - 727197XX

15.12.2022

Bekri Jonuzi - 704730XX

16.12.2022

Ruzdi Osmani - 704507XX

17.12.2022

Gjulent Vreskala - 718936XX

18.12.2022

Ilzana Bajrami – 709832XX

19.12.2022

Mensur Halilovski – 704922XX

20.12.2022

Isa Sulejmani – 704922XX

21.12.2022

Sabir Ajrula - 715570XX

22.12.2022

Nikola Saravinovski - 715711XX

23.12.2022

Mitko Jakimovski - 702046XX

24.12.2022

– 705890XX

25.12.2022

Merida Rahiti - 705655XX

26.12.2022

Arta Jashari – 725428XX

27.12.2022

Boban Jovanovski - 716826XX

28.12.2022

Jasir Neziri – 709061XX

29.12.2022

Veton Regepi - 705838XX

30.12.2022

Kanita Bekiri - 718285XX

31.12.2022

Petar Jovanov – 707771XX

01.01.2023

Jusuf Rakipi - 708077XX

02.01.2023

Nazmijet Selimi - 716904XX

03.01.2023

Majda Jagji - 705393XX

04.01.2023

Bukurije Ramadani - 709672XX

05.01.2023

Hafsa Jahiu - 709154XX

06.01.2023

– 726806XX

07.01.2023

Fitim Ramovi - 708077XX

08.01.2023

Olgica Stoilkova - 704444XX

09.01.2023

Imet Imeri – 709846XX

09.01.2023

Verzioni desktop