Одиме на финале

Правила за учество во наградната игра

Учесници

Во наградната игра можат да учествуваат сите полнолетни лица кои се приватни (резиденцијални) корисници на Magenta 1 пакет со активна ТВ услуга, коишто ги исполнуваат утврдените услови:

- станал нов Magenta 1 корисник или е постоен Magenta 1 корисник на Македонски Телеком со активна ТВ услуга – MaxTV или MaxTV преку Android TV во текот на времетраењето на Наградната игра,

- се регистрирал како учесник во наградната игра преку Telekom MK мобилната апликација на Македонски Телеком,

- има валидна патна исправа (пасош) со важност од најмалку 6 месеци на денот на враќање во Р.С.Македонија (11.06.2023 година).

Наградa

Главната награда по добитник е:

Пакет од 2 влезници за финале на UEFA Champions League, како и повратен авионски превоз Скопје-Истанбул-Скопје и хотелско сместување за добитникот и неговиот придружник.


* Добитникот на наградата сам го одбира придружникот.


Ќе бидат доделени 3 главни награди.

Времетраење на наградната игра

24.04. – 14.05.2023 година

Извлекувањето на наградите ќе се одржи на 15 мај 2023 година

Официјални правила за наградната игра

Главна награда за најголемиот фудбалски спектакл

3х2 влезници за ФИНАЛЕ НА
UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Истанбул, 10 јуни 2023 година

Добитници во наградната игра

Горан Николов, 070 650 ХХХ

15.05.2023

Николина Наумовска, 071 372 ХХХ

15.05.2023

Нусрет Бајрамоски, 071 215 ХХХ

15.05.2023

Десктоп верзија