Назим Буши

Печати

Преземи

Назим Буши е назначен за Главен оперативен директор на Македонски Телеком во временски период до 3 месеци, почнувајќи од 1 јули 2017 година.

Буши беше Заменик Претседател на Одбор на директори на Македонски Телеком од 2010. Како долгогодишен Заменик Претседател на ова тело, дал голем придонес во работењето на Македонски Телеком и задржување на лидерската позиција на компанијата на пазарот.

Назим Буши е магистер по медиуми и комуникации, а дипломирал на Педагошкиот факултет во Скопје.