Bashkëndaj

  • Befaso ndonjërin prej miqve tuaj me minuta, SMS ose kredi falas
  • Lajmërohu në 1464 dhe përcill Automatin folës

Prej tash dhuro minuta, internet ose kredi falas për të gjithë pripejd miqtë tuaj.

Thjeshtë, lajmërohu në 1464, përcill automatin folës dhe zgjidh numrin të cilit dëshironi ti bartni 100 denarë nga kredia yte, 100 МВ nga interneti yt, ose 30 minuta nga minutat për biseda që ke.

Minutat dhe internetin mund ta bashkëndash pasiqë të aktivizosh ndonjërin prej këtyre pakove:

  • Paketa javore për thirrje të pakufizuara në rrjetin celular dhe fiks të Telekomit të Maqedonisë, 250 MB përfshirë internetin dhe 100 SMS në rrjetin e Telekomit për 119 denarë;
  • Pako javore për biseda të pakufizuara në rrjetin mobil dhe fiks të Makedonski Telekom për 99 denarë;
  • Internet pako javore prej 500 MB për 99 denarë;
  • Internet pako javore prej 1 GB për 129 denarë.

Plus, 100 denarë kredi mund të bashkëndash nëqoftëse ke më shumë se 100 denarë në pripejd llogarinë tënde.

Shërbimi është në dispozicion për të gjithë pripejd shfrytëzuesit e rrjetit mobil të Makedonski Telekom.

* Minutat e ndara dhe interneti vlejnë 3 ditë, përfshirë edhe ditën e bashkëndarjes.

** Kredia e bashkëndarë vlen 7 ditë, përfshirë edhe ditën e bashkëndarjes dhe mund të shfrytëzohet për biseda, SMS dhe internet.

Verzioni desktop