{{Title}}

{{Content}}

{{DatePublished}}

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

Rrjetet e gjeneratës së ardhshme duhet të ndërtohen në mënyrë partnere dhe të jenë në dobi të qytetarëve