{{Title}}

{{Content}}

{{DatePublished}}

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

Beneficion i ri për për shfrytëzuesit e MaxTV-së me lidhje në optikë – deri në 5 media pranues me televizor të veçantë