{{Title}}

{{Content}}

{{DatePublished}}

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

Donacion nga të punësuarit e Makedonski Telekom dhe T-Mobile për Kryqin e Kuq të RM-së