{{Title}}

{{Content}}

{{DatePublished}}

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2018

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

pageArea reserved, leave empty!!!
Годишно Собрание на Македонски Tелеком и состаноци на Одборите на директори на Македонски Телеком и Т-Мобиле