{{Title}}

{{Content}}

{{DatePublished}}

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

Inovatorët e rinj krijuan zgjidhje digjitale për përfshirjen e fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara