{{Title}}

{{Content}}

{{DatePublished}}

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

Internet të pakufizuar me çdo vauçer për të gjithë shfrytëzuesit pripejd dhe smartfon me super çmim