{{Title}}

{{Content}}

{{DatePublished}}

STOCK EXCHANGE NEWS

Makedonski Telekom AD Skopje

Annual report

Annual report 2020

Contact

Corporate Finance Department

E-mail:IR@telekom.mk

Address:
Kej 13 Noemvri No. 6, 1000 Skopje, Republic of North Macedonia

Kuvendi Vjetor i Makedonski Telekom, Kuvendi i T-Mobile Maqedoni dhe takime të Këshillave të drejtorëve të Makedonski Telekom dhe T-Mobile Maqedoni