{{Title}}

{{Content}}

{{DatePublished}}

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

Makedonski Telekom i publikoi rezultatet financiare për kuartalin e parë të vitit 2020: Investime të rritura në rrjet dhe rritje të numrit të abonuesve në të gjitha segmentet