{{Title}}

{{Content}}

{{DatePublished}}

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

Makedonski Telekom starton me kanal të ri shitës drejtpërdrejt në shtëpitë e qytetarëve