{{Title}}

{{Content}}

{{DatePublished}}

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

Mbledhje të jashtëzakonshme të Këshillave të drejtorëve të Makedonski Telekom SHA – Shkup dhe të T- Mobile Maqedoni